TIN TỨC KHÁC

Mỹ Đức phổ biến luật dân chủ ở cơ sở và luật tiếp cận thông tin
Ngày đăng 24/08/2023 | 17:07  | View count: 241

Sáng ngày 24/8/2023, Hội đồng phổ biến giáo dục pháp luật huyện Mỹ Đức đã tổ chức hội nghị phổ biến giáo dục pháp luật dân chủ ở cơ sở và luật tiếp cận thông tin cho 240 đại biểu là cán bộ hội viên cựu chiến binh trong toàn huyện. Về dự hội nghị còn có các đồng chí lãnh đạo và chuyên viên Phòng tư pháp huyện và Hội CCB huyện Mỹ Đức.

Tại hội nghị, các đại biểu được nghe Luật sư Trần Triệu Bằng, báo cáo viên pháp luật thành phố Hà Nội là báo cáo viên truyền đạt những nội dung cơ bản của luật  dân chủ ở cơ sở; quy định về nội dung, cách thức thực hiện dân chủ ở cơ sở, quyền và nghĩa vụ của công dân trong thực hiện dân chủ ở cơ sở; trách nhiệm của cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân trong việc bảo đảm thực hiện dân chủ ở cơ sở; đồng thời, thông tin những nội dung cơ bản của Luật Tiếp cận thông tin và các văn bản pháp luật có liên quan, đồng thời thông tin thêm những kết quả nổi bật, những khó khăn còn tồn tại về công tác quản lý, cung cấp thông tin trong thời gian vừa qua.

Qua hội nghị, đại biểu có thêm kiến thức, phương pháp thực hiện quy chế dân chủ tại cơ sở nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền để đông đảo nhân dân thực hiện tốt quy chế dân chủ, góp phần xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh tại địa phương; đồng thời, hiểu hơn những quy định của Pháp luật về cách  tiếp cận nguồn thông tin chính thống để từ đó áp dụng thực hiện theo đúng quy định pháp luật, góp phần xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa văn minh, giàu đẹp trong giai đoạn hiện nay.

Thu An - Hữu Khánh