TIN TỨC KHÁC

Mỹ Đức tập huấn kỹ năng an toàn trong môi trường nước cho trẻ em năm 2023
Ngày đăng 18/05/2023 | 16:59  | View count: 39

Ngày 16/5/2023, Phòng LĐTBXH huyện phối hợp với Phòng Chăm sóc bảo vệ trẻ em & Bình đẳng giới thuộc Sở LĐTBXH thành phố Hà Nội tổ chức tập huấn kiến thức về luật bình đẳng giới, kỹ năng sống, kiến thức kỹ năng phòng chống đuối nước cho học sinh tại một số trường tiểu học, trung học cơ sở trên địa bàn huyện.

Theo đó, trong đợt tập huấn này có 100 học sinh tại trường TH&THCS Mỹ Đức được trang bị kiến thức kỹ năng sống; 400 em học sinh của Trường Tiểu học Hợp Thanh A và Hợp Tiến A được trang bị kỹ năng an toàn trong môi trường nước và 100 cộng tác viên của xã An Phú được trang bị những kiến thức cơ bản về Luật bình đẳng giới. 

Tập huấn về bình đẳng giới cho cộng tác viên xã An Phú

Việc tổ chức tập huấn bình đẳng giới tại xã An Phú nhằm trang bị những kiến thức cơ bản giúp cho gia đình và cộng đồng nhận biết về các hành vi bạo lực gia đình, hình thức bạo lực, trách nhiệm của cá nhân, gia đình và cộng đồng, chính quyền cơ sở trong phòng chống bạo lực gia đình, từng bước nâng cao kiến thức về bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ, cách nhận biết các hành vi bạo lực gia đình ngay tại thôn, bản để có biện pháp phòng, chống bạo lực gia đình, bảo vệ trẻ em và phụ nữ.

Tập huấn kỹ năng an toàn trong môi trường nước cho học sinh Trường tiểu học Hợp Tiến  A

Thông qua tập huấn kiến thức kỹ năng sống và kỹ năng an toàn trong môi trường nước cho các em học sinh tiểu học, trung học cơ sở nhằm giúp các em chủ động các biện pháp phòng tránh đuối nước, vững vàng, tự tin trong mọi khó khăn thử thách của cuộc sống.

Thu An