TIN TỨC KHÁC TIN TỨC KHÁC

Nghị định 36/2022/NĐ-CP của Chính phủ tiếp sức hỗ trợ hộ nghèo
Ngày đăng 18/05/2023 | 07:37  | View count: 197

Nghị định số 36/2022/NĐ-CP của Chính phủ về hỗ trợ lãi suất đối với các khoản vay tại NHCSXH thực sự là một "đòn bẩy" trợ lực cho người nghèo và đối tượng chính sách phát huy hiệu quả nguồn vốn vay đầu tư sản xuất, cải thiện đời sống.

Nghị định 36/2022/NĐ-CP ngày 30-5-2022 của Chính phủ về hỗ trợ lãi suất  2%/năm được áp dụng cho khách hàng vay vốn thuộc các chương trình tín dụng chính sách do NHCSXH cho vay. Nghị định 36 có hiệu lực ngay sau khi ký (30/5/2022). Theo đó, các đối tượng được hỗ trợ lãi suất theo Nghị định này là các khách hàng vay vốn thuộc các chương trình tín dụng chính sách do NHCSXH cho vay, có lãi suất vay vốn trên 6%/năm, được NHCSXH giải ngân và có phát sinh dư nợ trong thời gian thực hiện hỗ trợ. Thời gian thực hiện hỗ trợ lãi suất tính từ ngày 01/01/2022 đến ngày 31/12/2023 hoặc khi NHCSXH thông báo kết thúc thực hiện hỗ trợ theo quy định tại Nghị định. Mức hỗ trợ cho khách hàng vay vốn là 2%/năm tính trên số dư nợ vay của các khoản giải ngân được giải ngân trong thời gian thực hiện hỗ trợ và thời gian vay được hỗ trợ.

Phòng giao dịch giải ngân vốn vay hỗ trợ theo Nghị định 36/NĐ - CP tại xã Phúc Lâm, huyện Mỹ Đức, TP Hà Nội

   Tại huyện Mỹ Đức, TP Hà Nội, ngay sau khi Nghị định ban hành, Phòng giao dịch Ngân hàng chính sách xã hội huyện Mỹ Đức đã chủ động tham mưu Ban đại diện HĐQT NHCSXH huyện chỉ đạo triển khai tới 100 % các hội, đoàn thể được ủy thác, các Tổ vay vốn và tiết kiệm trên địa bàn huyện; tăng cường đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền, phổ biến kịp thời chính sách hỗ trợ lãi suất đến người vay để người dân trong huyện được tiếp cận chính sách ưu đãi của Chính phủ sớm nhất, nhanh nhất và kịp thời nhất.  Sau gần 1 năm triển khai thực hiện cho thấy, 100% các tổ tiết kiệm và vay vốn đều triển khai kịp thời, đồng bộ, hiệu quả và thực hiện cho vay đúng đối tượng, công khai, minh bạch theo đúng mục tiêu và nguyên tắc của Nghị định đã đề ra; Đồng thời phối hợp với các cấp uỷ, chính quyền các địa phương thực hiện rà soát, bình xét, xác nhận cho vay, đảm bảo đúng đối tượng thụ hưởng theo quy định; kiểm tra, giám sát, xử lý kịp thời những khó khăn, vướng mắc, đảm bảo việc hỗ trợ đúng mục đích, hiệu quả.  

Theo Ông Nguyễn Duy Tưởng, Phó Giám đốc Phòng Giao dịch NHCSXH huyện Mỹ Đức, cho biết: “Để thực hiện hiệu quả chương trình, ngoài phối hợp chặt chẽ với chính quyền cơ sở chỉ đạo sát sao các tổ trưởng tổ TK&VV tuyên truyền chính sách hỗ trợ lãi suất của Chính phủ đến người dân, đơn vị cũng đã niêm yết công khai chính sách tại 22 điểm giao dịch xã, thị trấn trên địa bàn huyện; đồng thời phối hợp với chính quyền các xã, thị trấn chủ động phối hợp rà soát, tạo điều kiện thuận lợi nhất để các đối tượng trong diện thụ hưởng được tiếp cận chính sách hỗ trợ đúng đối tượng. Trong năm 2022 và 4 tháng đầu năm 2023, phòng giao dịch Ngân hàng chính sách xã hội huyện đã giải ngân cho 5.420 lượt người vay, với doanh số dư nợ cho vay 270 tỷ đồng, trong đó có 5.410 món vay được hỗ trợ theo Nghị định 36/2022/ NĐ – CP với dư nợ theo gói hỗ trợ này là 269,4 tỷ đồng. 100% các khách hàng vay vốn hỗ trợ lãi suất theo Nghị định 36 trên địa bàn huyện đều sử dụng vốn vay đúng mục đích, mang lại hiệu quả kinh tế cao”. Ông Nguyễn Duy Tưởng – Phó giám đốc NHCS xã hội huyện Mỹ Đức cho biết thêm: “ Trong Quí II /2023 này, Ngân hàng CSXH dự kiến sẽ giành khoảng 14 tỷ đồng để giải ngân các món vay theo Nghị định 36/ 2022/ NĐ – CP. Nghị định này chính là nguồn động lực quan trọng, tiếp thêm sinh kế giúp cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn huyện có vốn để đầu tư phát triển sản xuất, ổn định đời sống”./.

Thu An