TIN TỨC KHÁC

Thủ tướng Chính phủ: Thanh niên “Tiên phong trong lao động, sản xuất, kinh doanh, đổi mới sáng tạo trong thời đại Cách mạng công nghiệp lần thứ tư”
Ngày đăng 23/03/2023 | 07:20  | View count: 167

Đây là một thông điệp trong "5 tiên phong" mà Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính gửi tới 20 triệu thanh niên Việt Nam trên cả nước tại Hội nghị Thủ tướng Chính phủ đối thoại với thanh niên năm 2023 diễn ra sáng ngày 22/3 tại Thủ đô Hà Nội.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà và các đại biểu tham dự Hội nghị tại điểm cầu Trung ương

Cùng dự và đối thoại với Thủ tướng Chính phủ có Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà; các đồng chí lãnh đạo một số Bộ, ban, ngành ở Trung ương. Hội nghị được kết nối tới trụ sở Ủy ban nhân dân 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Thường trực Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội Liên hiệp Thanh niên và Hội sinh viên các tỉnh.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, lãnh đạo các Bộ, ngành và Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đối thoại với thanh niên

Tại Hội nghị, các đại biểu thanh niên đã đặt các câu hỏi và lãnh đạo các Bộ, ngành cùng Thủ tướng Phạm Minh Chính đã trả lời các câu hỏi xoay quanh 3 chủ đề chính: Giáo dục đào tạo, vì mục tiêu xây dựng nguồn nhân lực trẻ chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư; rèn luyện thể chất, nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần cho thanh niên; kiến tạo môi trường để thanh niên rèn luyện, khởi nghiệp, sáng tạo.

Thanh niên Nguyễn Lê Trang, nghiên cứu viên tại Viện Khoa học công nghệ Việt Nam nêu vấn đề tại Hội nghị

Tại Hội nghị, thanh niên Nguyễn Lê Trang, nghiên cứu viên tại Viện Khoa học công nghệ Việt Nam đã đặt câu hỏi trao đổi với Bộ trưởng Bộ Nội vụ về nội dung: “Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2021 - 2030 đặt ra mục tiêu trong việc quy hoạch và sử dụng cán bộ trẻ. Tuy nhiên, thực tế cho thấy, cấp ủy, lãnh đạo đơn vị ở một số nơi chưa nhận thức được đầy đủ trong việc thực hiện chính sách đãi ngộ, thu hút, giữ chân cán bộ trẻ có đủ năng lực, trình độ, kinh nghiệm vào các vị trí công tác phù hợp. Bộ Nội vụ có giải pháp đột phá nào để hiện thực hóa các chỉ tiêu đã được cụ thể trong Chiến lược nhằm tuyển chọn những cán bộ trẻ vào làm việc ở các cơ quan trong hệ thống chính trị nước ta?”.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà trao đổi tại Hội nghị

Trao đổi tại Hội nghị, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà chia sẻ, cách đây gần 30 năm, tôi có 5 năm làm Bí thư Tỉnh Đoàn và đồng hành cùng thanh niên. Ngày hôm nay, trong không gian đặc biệt này, gặp gỡ màu áo xanh, nhiều cảm xúc trong tôi ùa về. Tôi cảm ơn thời gian đó và mong muốn, gửi gắm tới các bạn trẻ luôn sống bằng trái tim nhiệt huyết. Như hôm nay Thủ tướng Chính phủ và các Bộ trưởng chia sẻ, chúng ta luôn có khát vọng cống hiến thì sẽ thành công.

Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà cho biết, trong những năm qua, Đảng và Nhà nước có rất nhiều chủ trương, chính sách chăm lo cho thanh niên, xây dựng đội ngũ cán bộ trẻ, như: Nghị quyết số 25-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương khoá X; Nghị quyết số 26-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương khoá XII; Chỉ thị số 35-CT/TW và Kết luận số 86-KL/TW của Bộ chính trị. Theo đó, Chính phủ đã trình Quốc hội ban hành để thể chế hoá các Nghị quyết. Mới đây nhất là Chiến lược Phát triển thanh niên 2020 - 2030 đề ra 11 nhóm chỉ tiêu rất quan trọng. Trong đó, có chỉ tiêu đến năm 2030, có 15% thanh niên tham gia quản lý lãnh đạo trong các cơ quan nhà nước cũng như tổ chức chính trị, xã hội.

Thời gian qua, có nhiều cấp uỷ chính quyền, Bộ, ban, ngành, địa phương làm rất tốt công tác cán bộ trẻ và đạt 10% cán bộ trẻ tham gia cấp uỷ tại các địa phương và Bộ, ngành. Bên cạnh đó, 7% cán bộ trẻ tham gia lãnh đạo quản lý từ cấp phòng, cấp sở và tương đương trở lên. Như vậy, tỷ lệ này so với mục tiêu đề ra còn khoảng cách khá xa.

Ngoài ra, về chỉ tiêu rất quan trọng là thu hút và trọng dụng người tài năng như các nhà khoa học trẻ, sinh viên xuất sắc, chúng ta mới chỉ đạt 25% trong mục tiêu đặt ra, thực tiễn còn hạn chế.

Với góc độ cơ quan tham mưu cho Chính phủ về lĩnh vực này, Bộ Nội vụ cho rằng cốt lõi vấn đề là đề nghị cấp uỷ, chính quyền địa phương, Bộ, ngành, đoàn thể Trung ương quán triệt và thực hiện nghiêm túc các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về công tác cán bộ trẻ. Chúng ta phải đảm bảo tỷ lệ cán bộ trẻ tham gia cấp uỷ các cấp trước mắt là 10% và phấn đấu đến năm 2030 là 15% tham gia lãnh đạo quản lý ở các cơ quan nhà nước, các tổ chức chính trị, xã hội.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ mong muốn cấp uỷ chính quyền tạo môi trường chính trị thật tốt để các bạn trẻ có điều kiện phấn đấu, rèn luyện và trưởng thành. Đồng thời, cần xây dựng kế hoạch cụ thể để đảm bảo chỉ tiêu này trong các cơ quan, đơn vị từ Trung ương đến cấp cơ sở.

Một vấn đề nữa là tiếp tục hoàn thiện hệ thống thể chế chính sách. Vừa qua, Bộ Nội vụ đã tham mưu Thủ tướng Chính phủ về Nghị định số 140/2017/NĐ-CP, nhưng chưa thể bao phủ hết được mà mới chỉ có trọng tâm, trọng điểm là thu hút, trọng dụng cán bộ khoa học trẻ, sinh viên tốt nghiệp xuất sắc. Còn nhiều nguồn nhân lực chất lượng cao khác. Tới đây, chúng tôi sẽ tiếp tục tham mưu hoàn thiện sớm Chiến lược thu hút, trọng dụng nhân tài đến năm 2030 và xây dựng một số Nghị định có liên quan để tạo cơ sở pháp lý cho các Bộ, ngành, địa phương thực hiện toàn diện, đầy đủ Chiến lược phát triển thanh niên đến năm 2030.

Cùng với đó, yếu tố chính cũng đến từ các bạn thanh niên. Hơn lúc nào hết, các bạn cần tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang của tổ chức thanh niên để ra sức học tập, rèn luyện, phấn đấu, trưởng thành, thực sự có khát vọng cống hiến, rèn luyện bản lĩnh, ý chí vươn lên lập thân, lập nghiệp và tham gia vào các nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước giao. Trước hết, đối với vị trí việc làm trong khu vực công, các bạn cố gắng hoàn thiện và cơ quan đơn vị cần tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các bạn trẻ.

Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà hi vọng rằng, chúng ta luôn ghi nhớ lời Bác Hồ kính yêu đã dặn thanh niên là "rường cột" của nước nhà, chủ nhân tương lai của đất nước.

Thanh niên Nguyễn Phương Thảo, Thành đoàn Hà Nội nêu vấn đề trao đổi tại Hội nghị

Tại Đại hội, thanh niên Nguyễn Phương Thảo, Thành đoàn Hà Nội đã gửi đến Thủ tướng và lãnh đạo các Bộ, ngành vấn đề: “Tôi rất vinh dự được tham gia Hội nghị đối thoại của Thủ tướng Chính phủ với thanh niên năm 2023. Từ đầu Hội nghị đến giờ, tôi và các bạn đoàn viên, thanh niên đã được nghe Thủ tướng Chính phủ, các Bộ trưởng chia sẻ những chính sách đào tạo nguồn nhân lực trẻ, chất lượng cao. Lúc này đây, kính mong Thủ tướng Chính phủ chia sẻ, dành lời khuyên, truyền tải thông điệp và gửi gắm kỳ vọng đối với thế hệ trẻ để đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp xây dựng đất nước phồn vinh, hạnh phúc? Xin trân trọng cảm ơn Thủ tướng Chính phủ!”.

Thủ tướng Chính phủ trao đổi và gửi thông điệp “5 tiên phong” đến 20 triệu thanh niên trên cả nước tại Hội nghị

Đánh giá đây là câu hỏi rất hay và cũng là câu hỏi cuối cùng của cuộc đối thoại, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính bày tỏ đánh giá rất cao cuộc gặp rất ý nghĩa, nơi các đại biểu được chia sẻ những suy nghĩ, trăn trở, lo toan, ấn tượng của mình… Thủ tướng Chính phủ cảm ơn các đại biểu đã có những câu hỏi chân thành, trách nhiệm, đúng, trúng với các vấn đề bạn trẻ quan tâm, các Bộ trưởng, lãnh đạo các Bộ, ngành, cơ quan đã chia sẻ, giải đáp các trăn trở và nêu ra các giải pháp để làm tốt hơn nữa công tác thanh niên trong thời gian tới đây. Thủ tướng Chính phủ bày tỏ rất vui mừng trước nhiệt huyết, trách nhiệm, năng lượng, sự sáng tạo của thế hệ trẻ Việt Nam một lần nữa được thể hiện trong cuộc đối thoại rất cởi mở, chân thành.

Thủ tướng Chính phủ khẳng định, Đảng và Nhà nước ta luôn luôn coi trọng và đánh giá rất cao vai trò, vị trí, tầm quan trọng của thanh niên, tuổi trẻ đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dạy: “Thanh niên là chủ nhân tương lai của nước nhà; nước nhà thịnh hay suy, yếu hay mạnh một phần lớn là do thanh niên”; “Đâu cần thanh niên có, đâu khó có thanh niên”.

Qua các thời kỳ, Đảng và Nhà nước luôn quan tâm, chăm lo cho sự phát triển toàn diện của thanh niên Việt Nam; đã ban hành nhiều chủ trương, chính sách nhằm phát huy tối đa vai trò của thanh niên, tạo thuận lợi cho thanh niên cống hiến, chia sẻ với đất nước, với dân tộc. Các thế hệ thanh niên đã đóng góp cùng với toàn Đảng, toàn quân, toàn dân để đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay.

Chủ tịch Hồ Chí Minh, các bậc tiền bối, lãnh đạo Đảng, Nhà nước qua các thời kỳ và hiện nay là Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng luôn gửi gắm, kỳ vọng, tin tưởng vào thanh niên. Thủ tướng mong muốn thanh niên phát huy hơn nữa tinh thần “5 tiên phong”, gồm: (i) Tiên phong trong học tập, rèn luyện, nâng cao kiến thức, bản lĩnh, ý chí trong cuộc sống và công việc; (ii) Tiên phong trong lao động, sản xuất, kinh doanh, đổi mới sáng tạo trong thời đại Cách mạng công nghiệp lần thứ tư; (iii) Tiên phong trong sự nghiệp bảo vệ vững chắc độc lập dân tộc, chủ nghĩa xã hội, bảo vệ chủ quyền đất nước nói chung và chủ quyền biển đảo nói riêng trong mọi hoàn cảnh; (iv) Tiên phong trong hội nhập quốc tế để bạn bè quốc tế thấy thanh niên Việt Nam không thua kém bất cứ nước nào về ý chí, trí tuệ, phẩm chất, tình cảm, sự chân thành; (v) Tiên phong trong phòng chống tiêu cực, tham nhũng, đấu tranh chống các thế lực thù địch, các tổ chức phản động, các thông tin xấu độc.

Thủ tướng Chính phủ nhấn mạnh, Đảng, Nhà nước, Nhân dân luôn quan tâm, đùm bọc, chăm lo cho thanh niên và thanh niên Việt Nam cũng luôn nhận thức rõ trách nhiệm với đất nước, với dân tộc. Thủ tướng Chính phủ tin tưởng rằng các thế hệ thanh niên sẽ tiếp tục cống hiến cho quê hương, đất nước, cho sự nghiệp cách mạng của Đảng, sẵn sàng làm bất cứ nhiệm vụ gì khi Tổ quốc, Nhân dân cần: (1) Luôn giữ vững mục tiêu, lý tưởng độc lâp dân tộc và chủ nghĩa xã hội; (2) Khát vọng vươn lên mọi lúc ở mọi lúc, mọi nơi; (3) Bản lĩnh vững vàng trong mọi hoàn cảnh; (4) Đổi mới sáng tạo mạnh mẽ trong thời đại Cách mạng công nghiệp lần thứ tư; (5) Trách nhiệm với chính mình, gia đình, xã hội; (6) Cống hiến hết mình vì đất nước Việt Nam hùng cường, thịnh vượng, vì Nhân dân Việt Nam hạnh phúc, ấm no.

Thủ tướng Chính phủ khẳng định, chúng ta tin tưởng và luôn tạo môi trường, luôn cổ vũ để thanh niên phát huy tinh thần cống hiến, xung kích, tình nguyện và trách nhiệm trước Tổ quốc và Nhân dân, hoàn thành mục tiêu, lý tưởng của mình và mong muốn, tâm nguyện của thế hệ cha anh đi trước, đóng góp vào sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá, hội nhập quốc tế, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Bùi Quang Huy, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng phát biểu tiếp thu tại Hội nghị

Phát biểu tiếp thu tại Hội nghị, thay mặt Ban Bí thư Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và đoàn viên, thanh niên cả nước, Bí thư thứ nhất Bùi Quang Huy, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng trân trọng cảm ơn Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, cùng lãnh đạo các Bộ, ngành Trung ương đã tham gia đối thoại với thanh niên hôm nay; xin trân trọng tiếp thu các ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Hội nghị đối thoại. Đây là những định hướng quan trọng đối với chiến lược xây dựng nguồn nhân lực trẻ chất lượng cao, đáp ứng kỷ nguyên 4.0 và với công tác của Đoàn thời gian tới; đồng thời, là nguồn động viên, kỳ vọng của Chính phủ đối với thế hệ trẻ trong sự nghiệp xây dựng đất nước Việt Nam phồn vinh, hạnh phúc.

Thế hệ thanh niên ngày nay được sống, lao động, học tập trong môi trường hòa bình, dân chủ; được thừa hưởng những thành quả của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và công cuộc đổi mới đất nước; được rèn luyện, cống hiến, trưởng thành trong sự ổn định về chính trị, sự phát triển của kinh tế - xã hội, văn hóa, giáo dục, khoa học công nghệ; được Đảng và Nhà nước tạo nhiều cơ hội để nâng cao trình độ học vấn, chuyên môn cao hơn các lớp thanh niên đi trước. Những lợi thế đó là hành trang giúp thanh niên vững bước, xung kích trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc và hội nhập quốc tế sâu rộng. Ngày hôm nay, Thủ tướng Chính phủ chúc mừng 20 gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu và triển vọng năm 2022, thay mặt cho gần 300 gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu qua 27 lần tôn vinh, thể hiện sự quan tâm, chăm lo của Đảng, Nhà nước đối với nỗ lực phấn đấu vượt bậc của những gương thanh niên tiêu biểu. Sự động viên kịp thời đó của Thủ tướng là nguồn năng lượng rất tích cực, truyền động lực, cảm xúc, tinh thần thi đua cho thế hệ trẻ Việt Nam trên các lĩnh vực của đời sống xã hội.

Trong bối cảnh cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 4 tác động đến mọi mặt của đời sống xã hội; tiếp thu, lĩnh hội các ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính; tiếp thu các thông tin mà lãnh đạo các Bộ, ngành gửi gắm đến thanh niên Việt Nam hôm nay, với tinh thần: Khát vọng - Tiên phong - Đoàn kết - Bản lĩnh - Sáng tạo, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh xin cam kết trước Đảng, trước Chính phủ và thế hệ trẻ Việt Nam về việc hiện thực hóa các chủ trương, nhiệm vụ, góp phần xây dựng nguồn nhân lực trẻ chất lượng cao, đáp ứng kỷ nguyên 4.0.

Trong xu thế toàn cầu hóa, hội nhập quốc tế và Cách mạng công nghiệp lần thứ tư, khi nền kinh tế chủ yếu dựa trên tri thức thì nguồn nhân lực, đặc biệt là nguồn nhân lực trẻ chất lượng cao ngày càng thể hiện vai trò quyết định. Tại hội nghị đối thoại hôm nay, thay mặt Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, thanh niên Việt Nam, tôi trân trọng đề nghị Thủ tướng Chính phủ, Chính phủ và các bộ, ngành, các địa phương quan tâm về những đề xuất, kiến nghị, mong muốn, nguyện vọng chính đáng và hợp pháp của thanh niên như các ý kiến mà thanh niên đã bày tỏ, chia sẻ tại hội nghị.

Thay mặt tuổi trẻ Việt Nam, Bí thư thứ nhất Bùi Quang Huy trân trọng cảm ơn và tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ; xin trân trọng cảm ơn những thông tin, chia sẻ của lãnh đạo các Bộ, ngành Trung ương với thanh niên; xin trân trọng cảm ơn chính quyền các địa phương, đơn vị đã quan tâm, phối hợp với tổ chức Đoàn các cấp trong việc thực hiện các chủ trương, chính sách, pháp luật về thanh niên và công tác thanh niên; xin cảm ơn các ý kiến tâm huyết và nhiều đề xuất, kiến nghị của các bạn thanh niên gửi tới Hội nghị đối thoại. Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh cùng các Bộ, ngành sẽ sớm giải quyết các vấn đề mà các bạn thanh niên quan tâm, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, giải quyết theo quy định.

Toàn cảnh Hội nghị

Theo https://www.moha.gov.vn/ (Cổng thông tin Bộ Nội vụ)