TIN TỨC KHÁC

Mỹ Đức triển khai công tác diệt chuột bảo vệ sản xuất nông nghiệp vụ xuân 2023
Ngày đăng 09/03/2023 | 16:12  | View count: 71

Những ngày qua, trên các cánh đồng của Huyện Mỹ Đức, các tổ diệt chuột đã tập trung xuống đồng đánh chuột bảo vệ sản xuất nông nghiệp vụ xuân năm 2023

Trạm Trồng trọt và Bảo vệ thực vật Mỹ Đức đã triển khai công tác diệt chuột bảo vệ sản xuất nông nghiệp và sức khỏe cộng đồng vụ xuân năm 2023. Phát động tuần lễ diệt chuột trên toàn địa bàn Huyện từ ngày 01 đến ngày 07 tháng 03 năm 2023.

Trạm Trồng trọt và BVTV Huyện Mỹ Đức đã tập trung chỉ đạo Uỷ ban nhân dân các xã, thị trấn tập trung đánh đồng loạt trong tuần lễ diệt chuột nhằm đem lại hiệu quả cao nhất. Đồng thời thường xuyên tuyên truyền về các biện pháp phòng trừ chuột hại trên hệ thống truyền thanh của Huyện và trên các hệ thống truyền thanh địa phương của các xã, thị trấn, không để chuột phát sinh gây hại nặng trên đồng ruộng. Phấn đấu giành vụ xuân thắng lợi./.

Trạm Trồng trọt và BVTV Huyện Mỹ Đức