TIN TỨC KHÁC

Phòng Giáo dục & Đào tạo huyện sơ kết học kỳ I năm học 2022-2023
Ngày đăng 13/01/2023 | 09:03  | View count: 230

Sáng ngày 12/01/2023, phòng Giáo dục và Đào tạo huyện tổ chức hội nghị sơ kết học kỳ I và triển khai phương hướng nhiệm vụ học kỳ II, năm học 2022-2023.

Về dự hội nghị có ông Đặng Văn Cảnh - UVBTV - Phó Chủ tịch UBND huyện Mỹ Đức, lãnh đạo Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện; lãnh đạo một số phòng ban của huyện; ông Lê Văn Hiến - Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện; lãnh đạo phòng Giáo dục và Đào tạo huyện; hiệu trưởng các trường mầm non, tiểu học, THCS trên địa bàn huyện.

Học kỳ I năm học 2022 -2023, Toàn ngành đã làm tốt công tác tham mưu với cấp uỷ, chính quyền các cấp trong việc chỉ đạo triển khai nhiệm vụ năm học. Các trường mầm non,tiểu học, Trung học cơ sở thực hiện chương trình giáo dục phổ thông theo quy định của Bộ giáo dục; chủ động xây dựng kế hoạch dạy học theo định hướng khung chương trình chuẩn kiến thức, kỹ năng phù hợp với tình hình thực tế của nhà trường. Với bậc mầm non, mạng lưới trường, lớp tiếp tục được duy trì, 100% các trường mầm non thực hiện tốt quy chế chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục trẻ đảm bảo tuyệt đối an toàn. 100% các nhà trường đã tiếp cận áp dụng tích hợp phương pháp giáo dục STEAM và Montessori trong các hoạt động. Các nhà trường đều phối hợp với trạm y tế để khám sức khỏe định kỳ cho trẻ đúng thời gian quy định. 100% trẻ ra lớp được chăm sóc sức khỏe và theo dõi biểu đồ.  Với giáo dục phổ thông, các nhà trường thực hiện đổi mới phương pháp dạy học kiểm tra đánh giá theo định hướng phát triển năng lực của học sinh; đẩy mạnh hoạt động trải nghiệm, sáng tạo trong tất cả các hoạt động giáo dục của nhà trường. Công tác giáo dục đạo đức cho học sinh được các nhà trường chú trọng. Chất lượng giáo dục được nâng lên. Số học sinh giỏi ngày càng tăng. 100% các trường xây dựng được bộ quy tắc ứng xử và các hoạt động giáo dục được đẩy mạnh thông qua các môn Đạo Đức, giáo dục công dân, Bộ tài liệu “ Giáo dục nếp sống thanh lịch - văn minh” và các hoạt động sinh hoạt đội, sinh hoạt tập thể, hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp. Chất lượng dạy và học tiếp tục có nhiều chuyển biến. Công tác bồi dưỡng học sinh giỏi được các nhà trường chú trọng. Đội ngũ giáo viên có nhiều cố gắng trong việc đổi phương pháp giảng dạy, đánh giá sức mạnh học sinh được thực hiện nghiêm túc đúng các văn bản hướng dẫn. Các cuộc vận động và phong trào lớn được triển khai sâu rộng. Năm học này, toàn huyện có 14 trường được công nhận đạt chuẩn quốc gia, trong đó 4 trường cấp mới và 10 trường cấp lại. Công tác xã hội hóa giáo dục được các nhà trường đẩy mạnh. Nhờ vậy, nhiều trường đã huy động được nguồn lực xã hội hóa để đầu tư, mua sắm các trang thiết bị phục vụ nhu cầu dạy và học của thầy trò các nhà trường.

Ông Đặng Văn Cảnh - UVBTV huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, Ông Đặng Văn Cảnh - UVBTV huyện ủy, Phó chủ tịch UBND huyện đã ghi nhận và đánh giá cao kết quả toàn ngành đã đạt được; đồng thời, thông tin nhanh một số kết quả phát triển kinh tế, xã hội, an ninh quốc phòng của huyện trong năm 2022. Đồng chí cũng thẳng thắn chỉ ra một số tồn tại hạn chế của ngành giáo dục huyện nhà và mong muốn, trong thời gian tới, toàn ngành giáo dục cần tập trung đổi mới cải cách hành chính và chuyển đổi số trong giáo dục, chú trọng xây dựng trường học thông minh; đổi mới phương pháp dạy học theo mô hình giáo dục STEM; Nâng cao chuẩn hoá đội ngũ cán bộ, giáo viên; Nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về giáo dục để thực hiện tốt sự nghiệp trồng người trong năm học 2022 – 2023 và những năm tiếp theo.

Ông Lê Văn Hiến – HUV, Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo triển khai phương hướng nhiệm vụ học kỳ II, năm học 2022 – 2023

Tại hội nghị, Ông Lê Văn Hiến – HUV, Trưởng phòng giáo dục và đào tạo huyện đã triển khai 8 nhiệm vụ trọng tâm mà toàn ngành giáo dục của huyện nhà cần thực hiện trong năm tới. Cụ thể, toàn ngành cần tiếp tục thực hiện hiệu quả chủ đề năm học 2022 -2023 “ “Đoàn kết, nỗ lực vượt khó khăn, đổi mới sáng tạo, củng cố, nâng cao chất lượng các hoạt động giáo dục và đào tạo; đổi mới nâng cao công tác quản lý, năng lực quản trị nhà trường, trách nhiệm của người đứng đầu và xây dựng môi trường văn hóathực hiện tốt các phong trào thi đua và các cuộc vận động, chú trọng phong trào xây dựng nhà trường: Xanh - Sạch - Đẹp - An toàn; chỉ đạo quyết liệt việc tự chủ kế hoạch dạy học, kế hoạch bài học phù hợp với thực tiễn các nhà trường; tổ chức có hiệu quả các cuộc thi năng khiếu, thi TDTT, Olympic cho học sinh, hội thi giáo viên dạy giỏi cấp huyện, cấp thành phố; Tập trung xây dựng, bồi dưỡng đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lí đáp ứng yêu cầu triển khai chương trình giáo dục phổ thông, chương trình sách giáo khoa mới; Đổi mới phương pháp dạy và học để nâng cao chất lượng giáo duc đào tạo tại các nhà trường. 

Thu An