TIN TỨC KHÁC

Mỹ Đức tổng kết công tác tư pháp năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023
Ngày đăng 09/01/2023 | 14:04  | View count: 214

Chiều ngày 06/01/2023, UBND huyện Mỹ Đức tổ chức hội nghị tổng kết công tác tư pháp năm 2022, triển khai phương hướng nhiệm vụ công tác năm 2023.

Về dự hội nghị có Ông Nguyễn Công Anh – Phó Giám đốc Sở Tư pháp Hà Nội, về phía huyện có ông Đỗ Trung Hai – Phó Bí thư Thường trực huyện ủy; Ông Lê văn Trang – Phó chủ tịch UBND huyện Mỹ Đức; Lãnh đạo Ủy ban Mặt trận tổ quốc và lãnh đạo một số Phòng, Ban, Ngành của huyện; lãnh đạo UBND xã và cán bộ tư pháp – hộ tịch 22 xã, thị trấn trên địa bàn huyện.

Năm 2022, Ngành tư pháp huyện đã bám sát sự chỉ đạo của thành phố, Sở tư Pháp hà Nội và nhiệm vụ chính trị của huyện, triển khai kịp thời chương trình, kế hoạch công tác về công tác tư pháp của thành phố và nhiệm vụ chính trị của huyện đảm bảo phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương, có chất lượng hiệu quả. Trong năm, Phòng Tư Pháp huyện thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về công tác tư pháp, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trên các lĩnh vực; tập trung giải quyết, xử lý kịp thời những vấn đề mới phát sinh; tăng cường kiểm tra, rà soát 5 563 văn bản, trong đó có 1 văn bản quy phạm pháp luật; tham mưu đề xuất UBND huyện ban hành mới 12 quyết định thay thế 12 quyết định quy định về chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức của các cơ quan hành chính của huyện.  Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật tiếp tục đổi mới, bám sát yêu cầu đời sống thực tiễn, lấy người dân là trung tâm thụ hưởng; đổi mới hình thức, nội dung tuyên truyền phong phú, thiết thực, hướng về cơ sở. Công tác chứng thực hộ tịch được triển khai theo trình tự, thủ tục, đảm bảo đúng quy định. Công tác hòa giải ở cơ sở được phát huy, góp phần đảm bảo an ninh cơ sở, tạo sự đoàn kết, đồng thuận trong nhân dân. Các cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử tiếp tục được xây dựng và vận hành hiệu quả, duy trì kết nối, chia sẻ thông suốt với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Toàn ngành đã giải quyết kịp thời hàng nghìn yêu cầu của người dân trong công tác hộ tịch, quốc tịch, chứng thực… Từ đó, đã góp phần quan trọng vào phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, trật tự an toàn xã hội của đất nước và từng địa phương.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung tham luận một số khó khăn trong thực hiện công tác tư pháp tại cơ sở đặc biệt là cơ sở vật chất kỹ thuật phục vụ cho công tác quản lý vi phạm hành chính và kinh phí cho công tác tư pháp còn hạn chế.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Công Anh – Phó giám đốc Sở tư pháp hà Nội và đồng chí Lê Văn Trang – Phó chủ tịch UBND huyện đã ghi nhận, biểu dương sự cố gắng của toàn ngành tư pháp trong thực hiện nhiệm vụ năm 2022. Để thực hiện tốt nhiệm vụ năm 2023,  các đồng chí  đề nghị phòng tư pháp, công chức tư pháp các xã, thị trấn làm tốt công tác tham mưu về tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật; thực hiện xây dựng xã chuẩn tiếp cận pháp luật; thực hiện việc xử phạt vi phạm hành chính; tăng cường công tác kiểm tra, đổi mới công tác kiểm tra việc thực thi pháp luật về lĩnh vực tư pháp; quan tâm công tác cải cách hành chính trong lĩnh vực tư pháp; đẩy mạnh cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động chỉ đạo điều hành, chất lượng công tác trên lĩnh vực tư pháp và tiếp tục thực có hiệu quả việc áp dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 – mức độ 4 trong lĩnh vực tư pháp.

Phó chủ tịch UBND huyện Lê văn Trang đã nhấn mạnh thêm một số vấn đề trọng tâm mà toàn ngành tư pháp huyện cần làm trong năm 2023 đó là: tiếp tục đổi mới, quyết liệt trong chỉ đạo điều hành; nâng cao hiệu quả, hiệu lực quản lý nhà nước, tăng cường công tác cải cách hành chính, thực hiện nghiêm các chương trình, kế hoạch công tác, ưu tiên thực hiện nhiệm vụ liên quan trực tiếp đến việc thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2023; tăng cường phối hợp với các cơ quan ban ngành trong quá trình triển khai các hoạt động tư pháp; nâng cao chất lượng kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, trợ giúp pháp lý và hòa giải ở cơ sở; hướng dẫn chuyên môn cho UBND các xã, thị trấn trong công  tác xử lý vi phạm hành chính trên các lĩnh vực; thực hiện đúng quy định luật hộ tịch, chứng thực; chú trọng đầu tư nguồn lực để đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, thúc đẩy chuyển đổi số; tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ, nâng cao năng lực, kiến thức pháp luật cho cán bộ ngành tư pháp và đội ngũ báo cáo viên pháp luật, thành viên các tổ hòa giải cơ sở, từng bước nâng cao phẩm chất, năng lực đội ngũ cán bộ ngành đảm bảo hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao trong năm 2023./.

Thu An