TIN TỨC KHÁC

Tham quan mô hình sản xuất khoai tây giống mới vụ đông trên đất cấy lúa vụ mùa 2022
Ngày đăng 29/12/2022 | 17:20  | View count: 353

Sáng ngày 29/12, Trạm khuyến nông huyện Mỹ Đức đã tổ chức tham quan mô hình sản xuất khoai tây giống mới vụ đông trên đất lúa cấy vụ mùa tại xã Mỹ Thành. Dự tham quan và báo cáo kết quả mô hình có lãnh đạo trạm khuyến nông huyện, lãnh đạo đảng ủy, chính quyền, các ban ngành đoàn thể của xã và Hội đồng quản trị, khuyến nông viên của các xã trong huyện.

Vụ đông năm 2022, được sự giúp đỡ của trung tâm khuyến nông Hà Nội, trạm khuyến nông huyện Mỹ Đức đã triển khai mô hình trình diễn cây trồng giống mới năng xuất, chất lượng thích ứng với biến đổi tại xã Mỹ Thành với quy mô thực hiện 10 ha. Có 27 hộ tham gia. Giống khoai tây tham gia trình diễn là JeLLy, giống khoai tây Đức. Để đảm bảo xuất, chất lượng, trạm khuyến nông và HTX Mỹ Thành đã tổ chức tập huấn chuyển giao KHKT, cung cấp giống và cơ giới hóa sản xuất. các hộ tiến hành trồng từ ngày 19-20/10/2022. Qua quá trình theo dõi sinh trưởng và phát triển của giống khoai tây JeJJy cho thấy : Giống khoai tây JeLLy tỷ lễ bệnh thấp hơn, hầu như không có.

Thân cây mập, to, gọn khóm. Hiện nay khoai tây đang trong giai đoạn phát triển củ; dự kiến cho thu hoạch từ giữa tháng  năm 2023, năng xuất đạt từ 18-19 tấn/ha. Trừ chi phí còn lãi hơn 31 triệu đồng/ ha. Tại thực tế, Đồng chí NGuyễn Viết Sơn, Bí thư đảng ủy xã và đồng chí Trần Thị Toan, trạm trưởng trạm khuyến nông huyện và bà bà Nguyễn Thị Vươn  hộ trực tiếp trồng 8 sào  giống khoai tây mới JeJJy đều khẳng định cho hiệu quả kinh tế cao hẳn so với trồng các loại cây vụ đông trên đất cấy lúa vụ mùa. Mô hình trồng giống khoai tây cho hiệu quả kinh tế cần được các HTX nhân rộng để năng cao thu nhập cho nhân dân.

Nguyễn Hương