tin tức khác

Nâng cao kỹ năng giao tiếp ứng xử cho tổ chức, cá nhân làm du lịch ở Mỹ Đức
Ngày đăng 11/07/2018 | 08:22  | View count: 144

Sáng ngày 10/7, Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện Mỹ Đức phối hợp với phòng Nội vụ huyện tổ chức lớp Bồi dưỡng nâng cao kỹ năng giao tiếp ứng xử cho trên 50 cán bộ là lãnh đạo Ban Quản lý thắng cảnh Hương Sơn lãnh đạo một số xã cùng phòng ban chuyên môn trên địa bàn huyện.

Tại lớp học, các học viên đã được giảng viên T.S Tạ Thị Ngọc Lan - Phó Trưởng khoa Triết, Học viện Chính trị Bộ Công an truyền đạt những nội dung: Khái niệm, Nguyên tắc, Vai trò của giao tiếp ứng xử đối với phát triển du lịch; Đặc thù Văn hóa du lịch trong Du lịch Hương Sơn; Xây dựng uy tín hình ảnh trong giao tiếp ứng xử.

Theo đó, các học viên sẽ sẽ trực tiếp trao đổi và thực hiện tốt Bộ Quy tắc Ứng xử văn minh du lịch bằng những việc cụ thể như: thay đổi thói quen thường nhật trong mỗi hành vi, thái độ ứng xử có văn hóa với du khách; tạo những bước chuyển biến trong nhận thức của người dân, doanh nghiệp và cộng đồng dân cư tại địa bàn có các khu, điểm du lịch từ đó dần nâng cao tính chuyên nghiệp, có tầm nhìn về hoạt động kinh tế du lịch gắn với chiều sâu văn hóa để phát triển du lịch mạnh mẽ, bền vững.

Lê Quí