tin tức khác

Xem xét các chỉ tiêu kinh tế xã hội 10 năm thực hiện Nghị quyết số 15 của Quốc hội khóa XII
Ngày đăng 14/06/2018 | 11:12  | View count: 213

Ngày 13/6, đồng chí Nguyễn Văn Hoạt, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Mỹ Đức chủ trì hội nghị xem xét các chỉ tiêu kinh tế xã hội 10 năm thực hiện Nghị quyết số 15/2008/QH12 của Quốc hội khóa 12.

Cùng dự có các đồng chí đại diện lãnh đạo Phòng Kinh tế, Phòng Tài chính - Kế hoạch, Chi cục Thống kê, Chi cục Thuế, Kho bạc nhà nước, Ngân hàng NN&PTNT; lãnh đạo và chuyên viên Văn phòng HĐND và UBND huyện. Sau khi nghe Văn phòng HĐND&UBND Huyện báo cáo công tác phối hợp xây dựng Báo cáo kết quả 10 năm thực hiện Nghị quyết số 15/2008/QH12 về mở rộng địa giới hành chính thủ đô Hà Nội; ý kiến phát biểu của các đại biểu dự Hội nghị về những kết quả đạt được, đánh giá về những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện Nghị quyết số 15 của Quốc hội.

Đồng chí Nguyễn Văn Hoạt, Phó Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch UBND Huyện ghi nhận những nỗ lực, cố gắng của các cơ quan, đơn vị đã tích cực xây dựng, đóng góp vào báo cáo chung của Huyện. Đồng thời, đồng chí yêu cầu các cơ quan, đơn vị trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ được giao, rà soát lại các số liệu báo cáo, xây dựng biểu đồ hóa các số liệu, phân tích những kết quả đạt được, chỉ ra những tồn tại, hạn chế, yếu kém trong quá trình triển khai thực hiện. Từ đó, tham mưu, đề xuất hướng phát triển theo từng ngành, lĩnh vực được coi là thế mạnh, từng vùng, địa phương đảm bảo theo đúng định hướng quy hoạch phát triển chung của Huyện.

BTV Cổng TTĐT Mỹ Đức