tin tức khác

Hiệu quả mô hình khuyến nông vụ xuân năm 2018
Ngày đăng 29/05/2018 | 04:07  | View count: 362

Sáng ngày 28/5, Trạm Khuyến nông huyện Mỹ Đức tổ chức hội nghị tham quan, đánh giá kết quả thực hiện các mô hình khuyến nông vụ xuân năm 2018.

Vụ xuân năm 2018, được sự quan tâm, hỗ trợ kinh phí của Trung tâm Khuyến nông thành phố Hà Nội. Trạm Khuyến nông phối hợp với HTX NN Phúc Lâm, Hợp Tiến, An Phú, Đốc Tín, Hợp Thanh...triển khai thực hiện mô hình Xây dựng cánh đồng cấy 1 giống gắn với tiêu thụ sản phẩm, trình diễn giống lúa mới năng suất chất lượng ( giống lúa LTH31), chăn nuôi gà Ai Cập sinh sản, chăn nuôi bò sinh sản, máy gặt đập liên hợp...

Đoàn tham quan, học tập kinh nghiệm mô hình "cánh đồng cấy 1 giống gắn với tiêu thụ sản phẩm" tại xã Phúc Lâm

Qua đánh giá, mô hình trình diễn giống lúa mới năng suất chất lượng (giống lúa LTH31) với quy mô 10 ha tại xã Hợp Tiến cho thấy: Giống lúa LTH31 là giống lúa thuần năng suất chất lượng có nhiều ưu điểm như cứng cây và gọn khóm, đẻ nhánh trung bình và tập trung, chịu thâm canh, có khả năng chống đổ tốt, chịu rét khá, trỗ bông tập trung, bông to, nhiều hạt, tỷ lệ hạt chắc cao, hạt màu vàng sáng. Thời gian sinh trưởng vụ xuân 129 ngày, là giống  thích hợp trên chân đất vàn, vàn hơi cao, vàn hơi trũng. Năng suất đạt: 65,5 tạ/ha, chất lượng gạo trắng trong, cơm thơm mềm, dai và đậm. Mô hình trình diễn giống lúa mới năng suất chất lượng (giống lúa LTH31)  thật sự đem lại hiệu quả kinh tế cho bà con nông dân. Giống lúa LTH31 lãi cao hơn giống lúa Khang dân 18 là 150.200/sào (tương đương 4.172.000đồng/ha).

Đối với mô hình xây dựng cánh đồng cấy một giống gắn với tiêu thụ sản phẩm cho thấy giống lúa Thiên ưu 8 quy mô: 20 ha, tại xã Phúc Lâm có tỷ lệ số bông đạt 6,1bông/khóm, số hạt trên bông cao hơn so với giống lúa đối chứng Khang Dân 18,  đạt năng suất bình quân 66,1 tạ/ha, vượt 6,1tạ /ha so với giống Khang Dân 18. Cũng qua đánh giá cho thấy, trong cùng điều kiện thâm canh như nhau nhưng giống Thiên ưu 8 thu lãi cao hơn hẳn giống lúa KD 18 đối chứng là gần 3 triệu đồng/ha.

Mô hình “Chăn nuôi gà Ai Cập sinh sản”

Với quy mô 10.000 con tại 2 xã Đốc Tín và Phúc Lâm, mô hình “Chăn nuôi gà Ai Cập sinh sản” được triển khai đúng tiến độ, tuân thủ các yêu cầu mô hình đề ra. Hiện gà đang trong giai đoạn đẻ trứng, tỷ lệ trứng đạt 62%, không có dịch bệnh xảy ra. Mô hình mang lại hiệu quả cao, với giá trứng trung bình hiện nay 2.400 đồng/quả. Trứng gà Ai Cập thu mua ngang giá trứng gà ta, cao hơn hẳn với trứng gà công nghiệp và được thị trường rất ưa chuộng. Mô hình đã nâng cao năng suất, giảm chi phí, giảm công lao động, trừ chi phí thì mô hình đem lại lợi nhuận 462.240.000 đồng. Đây là mô hình góp phần tích cực thúc đẩy nghề chăn nuôi, giải quyết công ăn việc làm cho người dân, nâng cao thu nhập cho người chăn nuôi, thay đổi được nhận thức, tập quán chăn nuôi, có ý nghĩa quan trọng trong việc chuyển đổi cơ cấu nghề nghiệp, cây trồng vật nuôi.

Đoàn tham quan, học tập kinh nghiệm mô hình “Chăn nuôi bò sinh sản” tại xã An Phú

Được thực hiện từ năm 2017, đến nay mô hình “Chăn nuôi bò sinh sản” với qui mô 30 con với sự tham gia của 30 hộ đân xã An Phú. Hiện tại đàn bò sinh trưởng tốt, trong đó tỷ lệ sống đạt 100%, 17 con đang trong giai đoạn sinh sẳn, 13 con chưa động dụng. Sau thời gian thực hiện mô hình, Bò sinh trưởng, phát dục tốt, trọng lượng đàn bò tăng

Mô hình máy gặt đập liên hợp Kubota DC 70 cho hiệu quả kinh tế cao, hơn nữa giảm chi phí cho người sản xuất lúa 5.972.200đ/ha so với thuê gặt đập thủ công trước kia. Mặt khác còn rút ngắn được thời gian thu hoạch lúa, rơm rạ trên ruộng được băm nhỏ, cung cấp trả lại cho đất chất hữu cơ, đặc biệt là đã giải phóng được sức lao động cho bà con nông dân, đảm bảo tính thời vụ trong sản xuất, nâng cao năng suất và hiệu quả kinh tế trên đơn vị diện tích.

Hiệu quả từ các mô hình trên đã tạo hướng đi mới trong chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp, góp phần vào sự nghiệp Công nghiệp hoá - Hiện đại hoá nông nghiệp, nông thôn, nâng cao đời sống và thu nhập cho nhân dân. Góp phần thiết thực vào xây dựng và phát triển nông thôn mới  hiện nay.

Nguyễn Quyền