tin tức khác

Mỹ Đức triển khai công tác Tư pháp năm 2018
Ngày đăng 30/01/2018 | 02:14  | View count: 276

Chiều ngày 29/01, UBND huyện Mỹ Đức tổ chức tổng kết công tác tư pháp năm 2017 và triển khai công tác tư pháp năm 2018. Về dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Nguyễn Văn Hậu, Ủy viên BTV Huyện ủy - Phó Chủ tịch UBND Huyện.

Trong năm 2017, UBND huyện Mỹ Đức đã chỉ đạo toàn ngành Tư pháp thực hiện tốt nhiệm vụ quản lý nhà nước về công tác tư pháp cũng như các kế hoạch liên quan đến công tác tư pháp trên các lĩnh vực và đã đạt được nhiều kết quả khả quan. Phòng tư pháp huyện đã phối hợp với các cơ quan, đoàn thể, các xã, thị trấn tổ chức được 755 hội nghị tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật cho trên 125 209 lượt người tham dự; phát thanh 6892 buổi;  kẻ vẽ, in ấn 32 538 panô, áp phích và các tờ rơi, tờ gấp để tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật phục vụ nhiệm vụ chính trị của địa phương; Kiện toàn 157 tổ hòa giải với 1.255 hòa giải viên; tiếp nhận 135 vụ việc và đã hòa giải thành 117 vụ việc đạt tỷ lệ 86,6%; chỉ đạo các xã thực hiện tốt dịch vụ công trực tuyến mức độ 3; tổ chức 03 lớp tập huấn về dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 trong lĩnh vực tư pháp và tăng cường tuyên truyền đến cán bộ và nhân dân trên địa bàn huyện về lợi ích của dịch vụ công trực tuyến mức độ 3. Đến nay, 100% các đơn vị cấp xã triển khai thực hiện tốt dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, góp phần giảm chi phí cho các tổ chức, cá nhân và công nhân đến giao dịch tại bộ phận một cửa, một cửa liên thông; Tăng cường kiểm tra công tác tư pháp tại các xã, thị trấn; chỉ đạo các xã thực hiện nghiêm túc lịch chứng thực, công tác hộ tịch phục vụ các tổ chức và công dân. Toàn huyện đã thực hiện chứng thực 140 011 bản sao từ bản chính, chứng thực 3 765 vụ việc chứng thực chữ ký, di chúc, hợp đồng. Cấp xã thực hiện đăng ký khai sinh, khai tử và thủ tục hỏa táng theo đúng qui định của pháp luật; chỉ đạo 100 % các thôn, làng xây dựng qui ước, hương ương có nội dung thực hiện tốt những chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và có gắn liền với nội dung xây dựng nông thôn mới; tăng cường điều chỉnh quan hệ xã hội dưới hình thức quy ước, hương ước nhằm phát huy tính tự quản trong cộng đồng dân cư, góp phần phát huy giá trị đạo đức, truyền thống của dân tộc. Với những thành tích đã đạt được, trong năm 2017, Phòng tư pháp huyện được UBND Thành Phố Hà Nội tặng bằng khen, UBND huyện tặng danh hiệu tập thể lao động tiên tiến; 2 đồng chí được UBND huyện tặng danh hiệu chiến sỹ thi đua cơ sở, 1đồng chí được  UBND huyện tặng danh hiệu lao động tiên tiến, 13 tập thể và 10 cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được UBND huyện tặng giấy khen. 

Tại hội nghị, Các đại biểu đã tập trung thảo luận làm sáng tỏ thêm những kết quả mà ngành tư pháp đã đạt được trong năm 2017, đưa ra những kinh nghiệm hay, nêu ra những mặt tích cực, những mặt hạn chế và đề xuất những giải pháp để toàn ngành Tư pháp khắc phục và triển khai có hiệu quả công tác tư pháp trong năm 2018.

Đ/c Nguyễn Văn Hậu, Ủy viên BTV Huyện ủy - Phó Chủ tịch UBND huyện phát biểu tại Hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, Đồng chí Nguyễn Văn Hậu – Ủy viên BTV Huyện ủy - Phó Chủ tịch UBND huyện đã đánh giá cao công tác tư pháp trong năm 2017 của huyện đã góp phần quan trọng thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện, đáp ứng yêu cầu cải cách hành chính, cải cách tư pháp. Để thực hiện tốt công tác tư pháp trong năm 2018, Phó chủ tịch UBND huyện yêu cầu yêu cầu toàn ngành Tư pháp trong huyện triển khai thực hiện tốt kế hoạch số 81/KH – UBND ngày 19/01/2018 của UBND huyện về công tác Tư pháp trên địa bàn huyện trong năm 2018; tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, công tác quản lý các lĩnh vực hoạt động hành chính tư pháp, hổ trợ tư pháp, tăng cường phối hợp với các ngành trong các hoạt động tư pháp và nâng cao chất lượng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ Tư pháp có bản lĩnh chính trị vững vàng, chắc về chuyên môn nghiệp vụ. Đội ngũ cán bộ tư pháp nêu cao tinh thần trách nhiệm trong thực thi công vụ, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, giữ ổn định an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội ở địa phương.

              Các tập thể cá nhân được khen thưởng trong năm 2017

UBND huyện đã khen thưởng các tập thể và cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong công tác tư pháp năm 2017.

Nguyễn An - Nguyễn Cường