tin tức khác

Đánh giá công tác Văn phòng, Một cửa, Tiếp dân 2017 và triển khai nhiệm vụ năm 2018
Ngày đăng 30/01/2018 | 01:53  | View count: 953

Sáng ngày 29/01, UBND huyện Mỹ Đức tổ chức Đánh giá công tác Văn phòng, Một cửa, Tiếp dân 2017 và triển khai nhiệm vụ năm 2018.

Về dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Nguyễn Văn Hậu, Ủy viên BTV Huyện ủy - Phó Chủ tịch UBND Huyện, các đồng chí lãnh đạo các phòng, ban, cơ quan thuộc huyện, Lãnh đạo, cán bộ, chuyên viên Văn phòng HĐND - UBND Huyện, Lãnh đạo, chuyên viên Văn phòng, Một cửa, Tiếp công dân 22 xã, thị trấn.

Trong năm 2017, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Huyện uỷ, Thường trực HĐND, Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND Huyện với chức năng nhiệm vụ được giao, Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Văn phòng từ Huyện đến các xã, thị trấn đã nỗ lực, chủ động, tích cực tham mưu cho Thường trực HĐND, UBND Huyện, các xã, thị trấn hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ được giao trong công  tác Văn phòng, Tiếp dân, Một cửa, góp phần hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, ổn định an ninh, chính trị trên địa bàn huyện.

Đ/c Trịnh Xuân Viết - Chánh Văn phòng HĐND - UBND huyện thông qua báo cáo kết quả thực hiện công tác Văn phòng năm 2017; Phương hướng, nhiệm vụ năm 2018.

Trong đó có các điểm nổi bật là: Tham mưu kịp thời cho lãnh đạo Thường trực HĐND và UBND Huyện chỉ đạo thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, An ninh quốc phòng. Giúp Hội đồng nhân dân xây dựng kế hoạch, nội dung, chương trình công tác và sự điều hành của UBND Huyện và các xã, thị trấn; Soạn thảo, ấn loát, ban hành lưu trữ, bảo mật văn bản phục vụ kịp thời cho hoạt động của Hội đồng nhân dân và sự điều hành của UBND; Làm tốt công tác Hành chính, Hậu cần, đảm bảo tốt về cơ sở vật chất, phương tiện làm việc cho lãnh đạo, phục vụ Hội nghị, tiếp khách, đối nội, đối ngoại ...Tham mưu giúp UBND Huyện chỉ đạo triển khai thực hiện tốt các chính sách về dân tộc. Triển khai thực hiện Đề án Khôi phục, bảo tồn và phát triển bản sắc văn hóa DTTS xã An Phú giai đoạn 2016 - 2020, đã mua sắm 04 bộ cồng chiêng và trang phục cho 04 đội cồng chiêng của 04 thôn có 100% là người dân tộc Mường xã An Phú; Công tác tiếp công dân được thực hiện theo quy định của Luật Tiếp công dân, Luật Khiếu nại, tố cáo và Quy chế tiếp công dân của huyện. Phối hợp với các cơ quan liên quan, giúp lãnh đạo huyện đưa công tác tiếp dân, giải quyết KNTC của công dân theo quy định của pháp luật, từng bước ổn định tình hình tại địa phương; Cán bộ, công chức có thái độ đúng mực, không có trường hợp nào vi phạm Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo, vi phạm quyền làm chủ của nhân dân. Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả từ Huyện đến các xã, thị trấn duy trì nghiêm túc việc tiếp nhận và giải quyết hồ sơ theo đúng quy định pháp luật. Không có đơn khiếu nại, khiếu kiện của công dân, tổ chức; Tham mưu đẩy mạnh ứng công nghệ thông tin trong các cơ quan hành chính; Duy trì hệ thống mạng thông suốt, đẩy mạnh sử dụng hệ thống thư điện tử Thành phố, chữ ký số, phần mềm QLVB... trong chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo Huyện và trong giao dịch công việc của CBCC; 100% hồ sơ đăng ký kinh doanh được thực hiện qua mạng. Hoàn thành xây dựng và áp dụng 04 hệ thống quản lý chất lượng tiêu chuẩn Việt Nam ISO 9001:2008; Tham mưu cho UBND Huyện xây dựng chủ trương biên soạn, xuất bản cuốn Dư địa chí huyện Mỹ Đức; nâng cấp, cải tạo hệ thống camera giám sát tại Bộ phận Một cửa của Huyện và Trụ sở làm việc HĐND và UBND Huyện; Ban hành các Văn bản để triển khai thực hiện dịch vụ công mức độ 3 lĩnh vực tư pháp, quản lý đô thị, văn hóa thông tin tại Huyện và các xã, thị trấn. Số dịch vụ công trực tuyến thực hiện tại cấp Huyện: 10 thủ tục; tại các xã, thị trấn: 13 thủ tục; Đến nay, các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 tại Huyện và các xã, thị trấn được thực hiện tốt, phục vụ kịp thời nhu cầu của tổ chức và công dân.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận về công tác Văn phòng; công tác Một cửa; công tác Tiếp dân làm sáng tỏ thêm những kết quả đã đạt được trong năm 2017, đưa ra những kinh nghiệm hay, nêu ra những mặt tích cực, những mặt hạn chế và đề xuất những giải pháp để khắc phục và triển khai có hiệu quả công tác Văn phòng, Một cửa, Tiếp dân trong năm 2018.

Đ/c Nguyễn Văn Hậu, Ủy viên BTV Huyện ủy - Phó Chủ tịch UBND huyện phát biểu Chỉ đạo tại Hội nghị

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị đồng chí Nguyễn Văn Hậu, Ủy viên BTV Huyện ủy - Phó Chủ tịch UBND huyện đánh giá cao, ghi nhận và biểu dương những kết quả mà tập thể lãnh đạo, cán bộ, viên chức, nhân viên Văn phòng HĐND - UBND huyện cùng với Lãnh đạo, cán bộ, công chức công tác Văn phòng, Một cửa, Tiếp dân của 22 xã, thị trấn đã đạt được, để hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2018 cần thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm sau.

Tham mưu, giúp lãnh đạo huyện phối hợp kiểm tra đôn đốc các cấp, các ngành thực hiện tốt các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước, Quyết định, Chỉ thị, Nghị quyết HĐND - UBND Thành phố, huyện, các xã, thị trấn. Phối hợp với các cơ quan chuyên môn của huyện, tham mưu giúp UBND Huyện, xã tiếp tục chỉ đạo đẩy mạnh công tác cải cách hành chính trên các lĩnh vực; duy trì hoạt động có hiệu quả Bộ phận “Một cửa, một cửa liên thông” từ huyện tới cơ sở. Tăng cường ứng dụng CNTT gắn với cải cách hành chính; đẩy mạnh thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 và các phần mềm dùng chung của Thành phố.Tham mưu chỉ đạo thực hiện tốt công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại tố cáo của công dân. Thực hiện tốt các chính sách của Đảng, Nhà nước về công tác dân tộc.

Đẩy mạnh và làm tốt hơn nữa công tác cải cách hành chính, thực hiện cơ chế ‘Một cửa”, ứng dụng CNTT; thực hiện Quy chế văn hoá công sở; chế độ thông tin, báo cáo... Nâng cao nhận thức của Lãnh đạo, cán bộ, công chức các xã, thị trấn về Luật Tiếp công dân, Luật Khiếu nại, tố cáo...

Tại Hội nghị, UBND Huyện đã khen thưởng 05 tập thể và 23 cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong công tác Văn phòng, Một cửa, Tiếp dân 2017.

BTV Cổng TTĐT Mỹ Đức