tin tức khác

Hội nghị truyền thông Luật trợ giúp pháp lý năm 2017 cho người khuyết tật trên địa bàn huyện Mỹ Đức
Ngày đăng 04/12/2017 | 08:49  | View count: 230

Ngày 30/12/2017, Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước Thành phố Hà Nội đã tổ chức hội nghị tuyên truyền Luật Trợ giúp pháp lý năm 2017 cho gần 200 hội viên người khuyết tật huyện Mỹ Đức.

Tại Hội nghị, hội viên người khuyết tật được nghe bà Lê Thị Vân Anh, Trợ giúp viên Pháp lý - Phó Trưởng phòng pháp luật lao động - Xã hội của Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước thành phố  Hà Nội truyền đạt những nội dung cơ bản và điểm mới của Luật Trợ giúp pháp lý năm 2017. Đây là bộ luật mới ban hành, có hiệu lực từ ngày 01-01-2018, thể hiện rõ trách nhiệm của Nhà nước trong thực hiện chính sách “đền ơn đáp nghĩa” đối với người có công với cách mạng; chính sách dân tộc; chăm sóc và bảo vệ trẻ em và đặc biệt nhất là những người yếu thế, người khuyết tật. Bởi họ là một trong những đối tượng sẽ được thành phố Hà Nội chú trọng trợ giúp pháp lý. Thông qua hội nghị, người khuyết tật trên địa bàn huyện Mỹ Đức đã hiểu thêm được các điểm mới của Luật và biết được quyền của người khuyết tật được trợ giúp pháp lý và quyền được tiếp cận với dịch vụ trợ giúp pháp lý.  

Nguyễn An