thông tin về dự án, hạng mục đầu tư, đấu thầu, mua sắm công thông tin về dự án, hạng mục đầu tư, đấu thầu, mua sắm công

Hồ sơ mời đấu giá quyền sử dụng đất ở đối với 58 thửa đất có tổng diện tích 5.839,3 m2 tại thôn Hiền Giáo, xã An Tiến, huyện Mỹ Đức, thành phố Hà Nội
Ngày đăng 27/08/2023 | 16:11  | View count: 226

Nội dung chi tiết xem   tại đây