thông tin về dự án, hạng mục đầu tư, đấu thầu, mua sắm công

Hồ sơ mời tham gia đấu giá quyền sử dụng đất ở đối với 55 thửa đất tại khu Mạ Cú, Tổ dân phố Tế Tiêu, thị trấn Đại Nghĩa, huyện Mỹ Đức, thành phố Hà Nội
Ngày đăng 24/05/2023 | 18:18  | View count: 256

Nội dung chi tiết xem     tại đây