thông tin về dự án, hạng mục đầu tư, đấu thầu, mua sắm công

Hồ sơ mời tham gia đấu giá quyền sử dụng đất ở tại khu Bãi Vạc và khu đường ngang trên, Tổ dân phố Văn Giang, thị trấn Đại Nghĩa, huyện Mỹ Đức, thành phố Hà Nội (cuộc đấu giá ngày 14/4/2023)
Ngày đăng 24/03/2023 | 18:12  | View count: 451

Nội dung chi tiết xem   tại đây