thông tin về dự án, hạng mục đầu tư, đấu thầu, mua sắm công

Hồ sơ mời tham gia đấu giá quyền sử dụng đất ở đối với 29 thửa đất tại khu Mạ Cú, Tổ Dân phố Tế Tiêu, thị trấn Đại Nghĩa, huyện Mỹ Đức, thành phố Hà Nội
Ngày đăng 24/02/2023 | 17:52  | View count: 373

Nội dung chi tiết xem   tại đây