thông tin về dự án, hạng mục đầu tư, đấu thầu, mua sắm công thông tin về dự án, hạng mục đầu tư, đấu thầu, mua sắm công

Thông báo đấu giá quyền sử dụng đất ở đối với 15 thửa đất tại xóm 8, thôn Đốc Tín, xã Đốc Tín, huyện Mỹ Đức, thành phố Hà Nội
Ngày đăng 29/09/2022 | 16:39  | View count: 528

Nội dung chi tiết xem     tại đây