thông tin về dự án, hạng mục đầu tư, đấu thầu, mua sắm công

Thông báo đấu giá quyền sử dụng đất ở đối với 15 thửa đất tại xóm 8, thôn Đốc Tín, xã Đốc Tín, huyện Mỹ Đức, thành phố Hà Nội
Ngày đăng 29/09/2022 | 16:39  | View count: 467

Nội dung chi tiết xem     tại đây