thông tin về dự án, hạng mục đầu tư, đấu thầu, mua sắm công

Hồ sơ tham gia đấu giá quyền sử dụng đất ở đối với 8 thửa đất tại 03 xã: Vạn Kim, Đại Hưng, Lê Thanh, huyện Mỹ Đức, thành phố Hà Nội
Ngày đăng 15/09/2022 | 08:58  | View count: 651

Nội dung chi tiết xem   tại đây