Thông tin tuyên truyền Thông tin tuyên truyền

Thông báo thi tuyển chọn chức danh Chánh Văn phòng HĐND&UBND và Trưởng phòng Văn hóa - Thông tin huyện Mỹ Đức

Ngày đăng 16/05/2022 | 05:30 PM  | View count: 530
Nội dung chi tiết xem     tại đây

Kế hoạch thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính của huyện Mỹ Đức giai đoạn 2021-2025

Ngày đăng 30/06/2021 | 05:32 PM  | View count: 455
Nội dung chi tiết xem   tại đây

Kế hoạch tuyên truyền các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của huyện năm 2021

Ngày đăng 27/04/2021 | 11:03 AM  | View count: 454
Nội dung chi tiết xem    tại đây

Hội nghị tuyên truyền phổ biến về luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp

Ngày đăng 06/04/2021 | 03:36 PM  | View count: 1019
Sáng ngày 5/4/2021, tại xã Đồng Tâm, phòng Tư pháp huyện Mỹ Đức phối hợp với Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước chi nhánh số 7 TP Hà Nội, tổ chức Hội nghị tuyên truyền phổ biến về luật bầu cử đại...

Kế hoạch thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính năm 2021

Ngày đăng 23/02/2021 | 02:59 PM  | View count: 328
Nội dung chi tiết xem   tại đây

Kế hoạch đẩy mạnh thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang trên địa bàn huyện

Ngày đăng 23/02/2021 | 10:02 AM  | View count: 422
Nội dung chi tiết xem   tại đây