Thông tin tuyển dụng Thông tin tuyển dụng

Thông báo kết quả thi Vòng 2 - Trình bày Đề án kỳ thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý huyện Mỹ Đức năm 2023

Ngày đăng 11/04/2024 | 02:30 PM  | View count: 206
Nội dung chi tiết xem  tại đây

Thông báo về việc nộp Đề án kỳ thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý thuộc UBND huyện Mỹ Đức năm 2023

Ngày đăng 20/03/2024 | 03:48 PM  | View count: 217
Nội dung chi tiết xem  tại đây

Thông báo kết quả điểm môn thi viết kỳ thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý huyện Mỹ Đức năm 2023

Ngày đăng 13/03/2024 | 08:56 AM  | View count: 285
Nội dung chi tiết xem     tại đây

Quyết định về việc ban hành Nội quy kỳ thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý huyện Mỹ Đức năm 2023

Ngày đăng 06/03/2024 | 09:17 AM  | View count: 147
Nội dung chi tiết xem   tại đây