THÔNG BÁO THÔNG BÁO

Thông báo công bố, công khai Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 huyện Mỹ Đức, thành phố Hà Nội

Ngày đăng 10/02/2023 | 05:58 PM  | View count: 656
Nội dung chi tiết xem   tại đây

Danh sách công trình chưa được thẩm duyệt, nghiệm thu về PCCC đi vào hoạt động năm 2022

Ngày đăng 24/12/2022 | 02:32 AM  | View count: 182
Nội dung chi tiết xem   tại đây

Thông báo lấy ý kiến đóng góp của Nhân dân về Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 huyện Mỹ Đức, thành phố Hà Nội

Ngày đăng 01/11/2022 | 09:23 AM  | View count: 748
Nội dung chi tiết xem   tại đây

Dang sách các trường hợp mất giấy chứng nhận QSD đất nông nghiệp trên địa bàn xã Đồng Tâm

Ngày đăng 06/08/2022 | 11:06 AM  | View count: 186
Nội dung chi tiết xem     tại đây

Thông báo đấu giá quyền sử dụng đất ở tại xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức, thành phố Hà Nội

Ngày đăng 27/07/2022 | 05:38 PM  | View count: 769
Nội dung chi tiết xem     tại đây

Dang sách các trường hợp mất giấy chứng nhận QSD đất nông nghiệp trên địa bàn xã Đồng Tâm

Ngày đăng 22/07/2022 | 10:58 AM  | View count: 116
Nội dung chi tiết xem   tại đây

Thông báo kết quả điểm môn thi viết kỳ thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý huyện Mỹ Đức năm 2022

Ngày đăng 11/07/2022 | 04:00 PM  | View count: 513
Nội dung chi tiết xem   tại đây

Kế hoạch tuyển sinh vào trường Tiều học và THCS Mỹ Đức năm học 2022-2023

Ngày đăng 06/07/2022 | 02:30 PM  | View count: 869
Nội dung chi tiết xem   tại đây