THÔNG BÁO THÔNG BÁO

Công điện về việc chủ động ứng phó với cơn bão số 1 năm 2023

Ngày đăng 17/07/2023 | 10:06 AM  | View count: 276
Nội dung chi tiết xem   tại đây

Thông tin các công trình vi phạm về PCCC trong đầu tư xây dựng.

Ngày đăng 22/06/2023 | 09:28 AM  | View count: 61
Nội dung chi tiết xem     tại đây

Thông báo thể lệ cuộc thi sáng tác Biểu trưng (Logo) huyện Mỹ Đức

Ngày đăng 26/05/2023 | 09:44 AM  | View count: 51
Nội dung chi tiết xem   tại đây

Kế hoạch tổ chức cuộc thi sáng tác Biểu trưng (Logo) huyện Mỹ Đức

Ngày đăng 25/05/2023 | 10:55 AM  | View count: 249
Nội dung chi tiết xem   tại đây

Danh sách đơn vị nợ BHXH, BHYT, BHTN tháng 3 năm 2023

Ngày đăng 13/04/2023 | 06:36 PM  | View count: 128
Nội dung chi tiết xem     tại đây

Tuyên truyền và hướng dẫn thực hiện thủ tục hành chính cấp phiếu lý lịch tư pháp qua dịch vụ bưu chính công ích

Ngày đăng 13/04/2023 | 11:32 AM  | View count: 208
Nội dung chi tiết xem     tại đây