THÔNG BÁO THÔNG BÁO

Danh sách các đơn vị chậm đóng BHXH, BHTY, BHTN tháng 3 năm 2024

Ngày đăng 10/04/2024 | 04:00 PM  | View count: 119
Nội dung chi tiết xem   tại đây

Thông báo lịch tiếp công dân quý II năm 2024

Ngày đăng 02/04/2024 | 11:00 AM  | View count: 197
Nội dung chi tiết xem   tại đây

Thông báo kết quả điểm môn thi viết kỳ thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý huyện Mỹ Đức năm 2023

Ngày đăng 13/03/2024 | 08:56 AM  | View count: 445
Nội dung chi tiết xem     tại đây

Quyết định về việc ban hành Nội quy kỳ thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý huyện Mỹ Đức năm 2023

Ngày đăng 06/03/2024 | 09:17 AM  | View count: 248
Nội dung chi tiết xem   tại đây

Thông báo thay đổi lịch tiếp công dân định kỳ của Đại biểu HĐND Thành phố

Ngày đăng 16/02/2024 | 09:58 AM  | View count: 91
Nội dung chi tiết xem   tại đây

LẤY Ý KIẾN CỘNG ĐỒNG DÂN CƯ QUY HOẠCH XÂY DỰNG VÙNG HUYỆN MỸ ĐỨC ĐẾN NĂM 2030 VÀ TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2050

Ngày đăng 19/01/2024 | 10:07 AM  | View count: 531
Nội dung chi tiết xem   tại đây