THÔNG BÁO

Kế hoạch tổ chức cuộc thi sáng tác Biểu trưng (Logo) huyện Mỹ Đức

Ngày đăng 25/05/2023 | 10:55 AM  | View count: 63
Nội dung chi tiết xem   tại đây

Danh sách đơn vị nợ BHXH, BHYT, BHTN tháng 3 năm 2023

Ngày đăng 13/04/2023 | 06:36 PM  | View count: 85
Nội dung chi tiết xem     tại đây

Tuyên truyền và hướng dẫn thực hiện thủ tục hành chính cấp phiếu lý lịch tư pháp qua dịch vụ bưu chính công ích

Ngày đăng 13/04/2023 | 11:32 AM  | View count: 74
Nội dung chi tiết xem     tại đây

Thông báo công bố, công khai Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 huyện Mỹ Đức, thành phố Hà Nội

Ngày đăng 10/02/2023 | 05:58 PM  | View count: 526
Nội dung chi tiết xem   tại đây

Danh sách công trình chưa được thẩm duyệt, nghiệm thu về PCCC đi vào hoạt động năm 2022

Ngày đăng 24/12/2022 | 02:32 AM  | View count: 148
Nội dung chi tiết xem   tại đây

Thông báo lấy ý kiến đóng góp của Nhân dân về Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 huyện Mỹ Đức, thành phố Hà Nội

Ngày đăng 01/11/2022 | 09:23 AM  | View count: 510
Nội dung chi tiết xem   tại đây