THÔNG BÁO THÔNG BÁO

Điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch sử dụng đất năm 2024 huyện Mỹ Đức

Ngày đăng 22/04/2024 | 06:11 AM  | View count: 17
Nội dung chi tiết xem  tại đây

Thông báo kết quả thi Vòng 2 - Trình bày Đề án kỳ thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý huyện Mỹ Đức năm 2023

Ngày đăng 11/04/2024 | 02:30 PM  | View count: 539
Nội dung chi tiết xem  tại đây