THÔNG BÁO THÔNG BÁO

Thông báo thu hồi đất để thực hiện dự án: xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu đấu giá quyền sử dụng đất ở tại khu Nhà văn hóa Lê Xá cũ, thôn Lê Xá, xã Lê Thanh, huyện Mỹ Đức, thành phố Hà Nội
Ngày đăng 07/05/2024 | 18:33  | View count: 31

Nội dung chi tiết xem  tại đây