THÔNG BÁO THÔNG BÁO

THÔNG BÁO THU HỒI ĐẤT Để thực hiện dự án đầu tư công trình: xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu đất đấu giá quyền sử dụng đất ở tại khu Ba Bụi, khu Văn Mai thôn Đốc Kính, khu Xóm 3, khu Lò Ngói thôn Đốc Tín, xã Đốc Tín, huyện Mỹ Đức, thành phố Hà Nội
Ngày đăng 07/05/2024 | 18:25  | View count: 20

Nội dung chi tiết xem  tại đây