THÔNG BÁO THÔNG BÁO

Thu hồi đất để thực hiện dự án đầu tư công trình: xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu đất đấu giá QSD đất ở tại khu Cửa Làng thôn Vài Mới, khu Ao Vụng Bà Xanh thôn Ải, xã Hợp Thanh, huyện Mỹ Đức, thành phố Hà Nội
Ngày đăng 06/05/2024 | 18:22  | View count: 23

Nội dung chi tiết xem   tại đây