THÔNG BÁO THÔNG BÁO

Thu hồi đất để thực hiện dự án đầu tư công trình: xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu đất đấu giá QSD đất ở tại khu xen kẹt thôn Thượng, thôn Tân Độ, xã Xuy Xá, huyện Mỹ Đức, thành phố Hà Nội
Ngày đăng 06/05/2024 | 18:20  | View count: 29

Nội dung chi tiết xem   tại đây