THÔNG BÁO THÔNG BÁO

THÔNG BÁOTHU HỒI ĐẤT Để thực hiện dự án xây dựng Trường Mầm non Phúc Lâm, tại xã Phúc Lâm,huyện Mỹ Đức, thành phố Hà Nội
Ngày đăng 17/04/2024 | 18:07  | View count: 8

Nội dung chi tiết xem  tại đây