THÔNG BÁO THÔNG BÁO

THÔNG BÁO THU HỒI ĐẤT Để thực hiện dự án: cải tạo nâng cấp trường mầm non Hồng Sơn đạt chuẩn mức độ 2. Hạng mục: nhà 2 tầng và các hạng mục phụ trợ tại xã Hồng Sơn, huyện Mỹ Đức, thành phố Hà Nội
Ngày đăng 16/04/2024 | 10:05  | View count: 63

Nội dung chi tiết xem   tại đây