THÔNG BÁO THÔNG BÁO

Hồ sơ mời tham gia đấu giá quyền sử dụng đất đối với 18 thửa đất ở khu Mạ Cú, TDP Tế Tiêu; Khu Bãi Vạc và Khu Đường ngang trên, TDP Văn Giang, thị trấn Đại Nghĩa, huyện Mỹ Đức, TP Hà Nội
Ngày đăng 26/09/2023 | 10:16  | View count: 120

Nội dung chi tiết xem   tại đây