THÔNG BÁO THÔNG BÁO

Hồ sơ mời đấu giá quyền thuê đất công ích do UBND xã quản lý để sản xuất nông nghiệp, trồng cây hằng năm đối với 10 khu đất tại xã An Mỹ, huyện Mỹ Đức, thành phố Hà Nội
Ngày đăng 05/09/2023 | 08:40  | View count: 172

Nội dung chi tiết xem   tại đây