Xuất bản thông tin

Lịch công tác từ ngày 08 đến 13/01/2018
Ngày đăng 08/01/2018 | 08:49  | View count: 146

 Thứ/ ngày

Thời gian

          Nội dung

           Thành phần

 Địa điểm

Thứ Hai

Ngày 08/01

7h30’

Hội ý Thường trực Huyện ủy

Thường trực Huyện ủy

Phòng họp

Huyện ủy

8h00’

Hội nghị bàn xây dựng trụ sở các xã: Hồng Sơn, Đốc Tín, Phù Lưu Tế và Trung tâm Thương mại thị trấn Đại Nghĩa

TT. Huyện ủy, TT. HĐND Huyện, Chủ tịch, các PCT UBND Huyện, các cơ quan liên quan

Phòng họp số 2

14h30’

Hội ý Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND Huyện

Chủ tịch, các PCT UBND Huyện, Chánh Văn phòng HĐND và UBND Huyện

Phòng làm việc Chủ tịch UBND Huyện

14h00’

Hội nghị tổng kết công tác phối hợp giữa Công an Huyện và Ban CHQS Huyện

TT. Huyện ủy, TT. HĐND Huyện, Chủ tịch, các PCT UBND Huyện

Hội trường

Công an Huyện

Thứ Ba

Ngày 09/01

8h00’

Hội nghị tổng kết phong trào thi đua khen thưởng Huyện

BTV, BCH Huyện ủy, TT. HĐND Huyện, Chủ tịch, các PCT UBND Huyện, các cơ quan, đơn vị, xã, thị trấn

Hội trường

UBND Huyện

 

14h00’

Hội nghị Ban Thường vụ Huyện ủy

Ban Thường vụ Huyện ủy

Phòng họp

Huyện ủy

Thứ 4

Ngày 10/01

8h00’

Tiếp Dân

Ban tiếp công dân và các ngành liên quan của huyện.

Trụ sở tiếp công dân của huyện.

8h00’

Hội nghị bàn biện pháp đẩy nhanh tiến độ xây dựng đường 419, đoạn từ Bệnh viện đa khoa Huyện đến Đốc Tín phục vụ Lễ hội Chùa Hương 2018

Chủ tịch, các PCT UBND Huyện, các cơ quan, xã, thị trấn liên quan

Phòng họp số 2

Thứ Năm

Ngày 11/01

8h00’

Hội nghị kiểm điểm cá nhân các đồng chí trong Ban Thường vụ Huyện ủy

BTV Huyện ủy

Phòng họp

Huyện ủy

Thứ Sáu

Ngày 12/01

8h00’

Hội nghị tổng kết công tác Văn hóa - Thông tin và Thể thao

TT. Huyện ủy, TT. HĐND Huyện, Chủ tịch, các PCT UBND Huyện, các cơ quan, xã, thị trấn

Hội trường

UBND Huyện

Thứ Bảy

Ngày 13/01

Chỉ đạo công tác thủy lợi nội đồng, sản xuất, chăm sóc, bảo vệ cây trồng vụ đông 2017; các nhiệm vụ chuyên môn theo kế hoạch.

sơ đồ cổng