QUY HOẠCH XÂY DỰNG QUY HOẠCH XÂY DỰNG

Thông báo công bố công khai kế hoạch sử dụng đất năm 2020 huyện Mỹ Đức

Ngày đăng 10/02/2020 | 11:36 AM
Nội dung chi tiết xem     tại đây

Thông báo công bố công khai kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Mỹ Đức

Ngày đăng 17/03/2021 | 08:57 AM
Nội dung chi tiết xem     tại đây

Thông báo công bố công khai kế hoạch sử dụng đất năm 2019 huyện Mỹ Đức

Ngày đăng 05/03/2019 | 05:21 PM
Nội dung chi tiết xem   tại đây

Phê duyệt quy hoạch chung thị trấn Đại Nghĩa, huyện Mỹ Đức

Ngày đăng 01/12/2017 | 04:47 PM
HNP – Ngày 04/8/2014 UBND TP đã ban hành Quyết định số 4097/QĐ-UBND về việc phê duyệt Quy hoạch chung thị trấn Đại Nghĩa, huyện Mỹ Đức đến năm 2030, tỷ lệ 1/5.000. Theo quy hoạch, đây sẽ là trung...

Quy hoạch huyện Mỹ Đức phát triển mạnh về du lịch, dịch vụ và công nghiệp chất lượng cao

Ngày đăng 30/11/2017 | 04:36 PM
HNP - Ngày 27/8/2014, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thế Thảo đã ký quyết định số 4465/QĐ-UBND phê duyệt Quy hoạch chung xây dựng huyện Mỹ Đức, thành phố Hà Nội đến năm 2030, tỷ lệ 1/10.000.