XÂY DỰNG - ĐÔ THỊ - ĐẤT ĐAI XÂY DỰNG - ĐÔ THỊ - ĐẤT ĐAI

Mỹ Đức lấy ý kiến, góp ý dự thảo luật đất đai (sửa đổi)
Ngày đăng 08/03/2023 | 17:30  | View count: 422

Chiều ngày 08/3/2023, Uỷ ban MTTQ huyện phối hợp với UBND huyện tổ chức hội nghị lấy ý kiến, góp ý dự thảo luật đất đai (sửa đổi).

Dự hội nghị có đồng chí Trịnh xuân Hương, uỷ viên BTV huyện uỷ, Chủ tịch uỷ ban MTTQ huyện, đồng chí Phan Văn Sự, uỷ viên BTV huyện uỷ, Trưởng ban tổ chức huyện uỷ, đồng chí Nguyễn thị Thuý Hoà, uỷ viên BTV huyện uỷ, Trưởng ban dân vận huyện uỷ; đồng chí Lê Văn Trang, HUV, phó chủ tịch UBND huyện cùng  Lãnh đạo các cơ quan, ban ngành; đoàn thể của huyện; các đồng chí Chủ tịch UBND, Phó Chủ tịch UBND, Chủ tịch UB MTTQ, cán bộ địa chính 22 xã, thị trấn. 

Tại hội nghị, đồng chí Trần Văn Thể, Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường huyện  đã  nhấn mạnh đến  các nội dung nhân dân quan tâm góp ý kiến về bố cục của dự thảo Luật; về kỹ thuật soạn thảo; sự phù hợp của dự thảo Luật đất đai với các quan điểm, đường lối, chính sách của Đảng; sự phù hợp của dự thảo Luật đất đai với Hiến pháp, các điều ước Quốc tế mà Việt Nam là thành viên, Nghị quyết số 18- NQ/TW của Trung ương. Các nội dung tập trung lấy ý kiến về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; về thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ tái định cư; về phát triển quỹ đất; về giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất; về đăng ký đất đai, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và các thủ tục hành chính, thông tin dữ liệu đất đai; cơ chế chính sách, tài chính giá đất; về chế độ quản lý, sử dụng các loại đất; phân cấp, giám sát quyền lực; về hộ gia đình sử dụng đất. Theo đó; UBND huyện đã triển khai tới tất cả các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện; đăng công khai trên trang thông tin điện tử của huyện để thuận lợi cho các tổ chức, các tầng lớp nhân dân đóng góp ý kiến. Hầu hết các tầng lớp nhân dân, các tổ chức cá nhân đều quan tâm đến Luật đất đai sửa đổi và tham gia ý kiến trên mọi lĩnh vực qua trang thông tin điện tử . Tại hội nghị các đại biểu đã sôi nổi thảo luận; tham gia đóng góp bổ sung tăng thời gian cho thuê đất công ích lên để người được thuê còn có thời gian đầu tư và hưởng lợi ích từ đất; giá bồi thường giải phóng mặt bằng đối với đất thổ cư của từng lĩnh vực còn chưa phù hợp.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Lê Văn Trang, Phó Chủ tịch UBND huyện yêu cầu sau hội nghị, các cơ quan, tổ chức tiếp tục tổ chức cho cán bộ, người lao động của đơn vị tiếp cận và đóng góp ý kiến dự thảo Luật đất đai (sửa đổi); các xã, thị trấn tiếp tục tuyên truyền, phổ biến tạo mọi điều kiện để nhân dân tham gia góp ý kiến; UBMTTQ, các đoàn thể tiếp tục tổ chức cho hội viên, đoàn viên tham gia ý kiến tổng hợp về huyện và ngành dọc đảm bảo đồng bộ; các cơ quan, các xã, thị trấn bố trí đầy đủ các điều kiện về vật chất, thời gian cho việc lấy ý kiến góp ý dự thảo Luật đất đai (sửa đổi) có hiệu quả là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân trong huyện.

Nguyễn H ương