nội chính - an ninh quốc phòng

Kiểm tra, hướng dẫn đảm bảo an toàn PCCC đối với các gian hàng, hộ kinh doanh tại hội chợ xúc tiến thương mại - dịch vụ huyện Mỹ Đức năm 2023.
Ngày đăng 25/03/2023 | 09:30  | View count: 141

Nhằm đảm bảo an toàn PCCC trên địa bàn. Từ ngày 23/3/2023 đến ngày 26/3/2023 Công an huyện Mỹ Đức phối hợp với UBND xã Hương Sơn, tiến hành kiểm tra, hướng dẫn đảm bảo an toàn PCCC đối với các gian hàng, hộ kinh doanh tại Hội chợ xúc tiến thương mại - dịch vụ huyện Mỹ Đức năm 2023.

Nhận thấy các nguy cơ tiềm ẩn có thể xảy ra cháy, nổ gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản, tại các gian hàng, hộ kinh doanh trong khu vực diễn ra Hội chợ xúc tiến thương mại - dịch vụ huyện Mỹ Đức năm 2023. Công an huyện Mỹ Đức phối hợp với UBND xã Hương Sơn tổ chức kiểm tra, hướng dẫn các điều kiện an toàn PCCC tại các gian hàng trong những ngày diễn ra Hội chợ (từ ngày 23/3/2023 đến ngày 26/3/2023).

Tại từng gian hàng đoàn đã tiến hành kiểm tra các điều kiện đảm bảo an toàn PCCC như: trang bị phương tiện PCCC tại chỗ; hệ thống điện; việc sắp xếp, bố trí vật tư, hàng hoá; việc sử dụng nguồn lửa, nguồn nhiệt trong quá trình bán hàng;…Đồng thời hướng dẫn những kiến thức pháp luật trong công tác PCCC; hướng dẫn thực hiện đầy đủ các điều kiện an toàn PCCC như: trang bị phương tiện PCCC tại chỗ, thao tác cách sử dụng các loại phương tiện PCCC; Việc sắp xếp vật tư, hàng hóa đảm bảo khoảng cách; Việc sử dụng điện an toàn…

Bên cạnh đó đoàn đã hướng dẫn tới các gian hàng một số kỹ năng xử lý tình huống, kỹ năng thoát nạn khi xảy ra cháy, nổ, tai nạn sự cố. Đơn vị cũng phát nhiều tờ rơi, cẩm nang tuyên truyền về PCCC; Hướng dẫn từng gian hàng cài đặt và sử dụng App báo cháy 114 hiệu quả.

Thời gian tới Chỉ huy Công an huyện nêu rõ việc tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra, hướng dẫn, tuyên truyền tới từng cơ sở nhằm nâng cao nhận thức, góp phần thực hiện hiểu quả công tác đảm bảo an toàn PCCC trên địa bàn./.

Hà Hồng Sơn - Công an huyện