nội chính - an ninh quốc phòng

Nâng cao hiệu quả đấu tranh với các loại tội phạm, tệ nạn xã hội trên địa bàn huyện
Ngày đăng 29/06/2018 | 08:49  | View count: 137

Thực hiện kế hoạch của Công an thành phố Hà Nội về việc tăng cường đầu tranh, trấn áp các loại tội phạm, tệ nạn xã hội. Công an huyện đã chủ động xây dựng và triển khai các mặt công tác đến toàn thể CBCS trong đơn vị, Công an các xã, thị trấn trên địa bàn huyện. Đồng thời phát động phong trào thi đua trong toàn đơn vị, tạo bước chuyển biến mạnh mẽ trong phong trào thi đua.

Công an huyện đã nêu cao khẩu hiệu “Đồng thuận cao, thi đua giỏi, về đích sớm” phát huy những thành tich kết quả đã đạt được, khắc phục, giải quyết dứt điểm những tồn tại, yếu kém, tạo chuyển biến tích cực trong các mặt công tác của đơn vị, tăng cường mối quan hệ gắn bó mật thiết giữa lực lượng Công an với quần chúng nhân dân, làm cho quần chúng nhân dân ngày càng tin yêu, tích cực giúp đỡ lực lượng Công an.

Các nội dung trong đợt thi đua được gắn liền với các mặt công tác, chiến đấu của từng đội công tác, đồn Công an Hương Sơn. Tổ chức các hoạt động kỷ niệm gắn với các phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc”, tiếp tục đẩy mạnh việc “Học tập, làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” và cuộc vận động “Xây dựng phong cách người Công an nhân dân bản linh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ”, tạo khí thể thi đua sôi nổi giữa các đội, đồn Công an Hương Sơn, Công an xã Đồng Tâm và CBCS.

Các đội, đồn Công an Hương Sơn, Công an xã Đồng Tâm phối hợp với các xã, thị trấn tăng cường công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật nâng cao nhận thức quần chúng nhân dân về chấp hành pháp luật, phát động phong trào thi đua yêu nước, phát hiện tố giác tội phạm. Công an huyện chủ động gọi, giáo dục, răn đe các đối tượng nổi về hình sự, côn đồ càn quấy, ma tuý để phòng chống, ngăn ngừa chung.

Đoàn thanh niên cùng với chi hội phụ nữ Công an huyện tổ chức các đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong đơn vị, lực lượng mình với các nội dung thiết thực, tiết kiệm, có ý nghĩa tuyên truyền, giáo dục. Tổ chức cho toàn thể cán bộ, chiến sỹ trong đơn vị học tập, quán triệt về nội dung, ý nghĩa 6 điều Bác Hồ dạy CAND, về lời kêu gọi thi đua ái quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Tổ chức các buổi nói chuyện, trao đổi, toạ đàm về “CAND làm theo lời Bác”.

Tổ chức các hoạt động giao lưu. kết nghĩa, trao đổi, tọa đàm giữa đơn vị với các cơ quan tổ chức chính trị xã hội. Các đoàn thể quần chúng và các tầng lớp nhân dân nhằm tăng cường sự hiểu biết phối hợp, hiệp đồng trong công tác bảo vệ an ninh trật tự; đồng thời đẩy mạnh phong trào “Toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc” góp phần giữ vững ổn định chính trị trật tự an toàn xã hội trên địa bàn toàn huyện.

Động viên khuyến khích kịp thời đối với các điển hình tiên tiến, trong đó chú trọng đề xuất khen thưởng động viên các tập thể và cá nhân trực tiếp công tác, chiến đấu, tổ chức biểu dương, nhân rộng các điển hình tiên tiến trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm.

Hoàng Anh Đức - Công an huyện Mỹ Đức