kinh tế - chính trị kinh tế - chính trị

Mỹ Đức: Giao ban UBND huyện 6 tháng đầu năm 2024
Ngày đăng 20/06/2024 | 18:54  | View count: 244

Sáng ngày 20/6, UBND huyện đã tổ chức hội nghị giao ban 6 tháng đầu năm để đánh giá tình hình phát triển kinh tế văn hóa xã hội, an ninh quốc phòng 6 tháng đầu năm, triển khai các nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2024.

Chủ trì hội nghị có đồng chí Đặng Văn Triều, Phó Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch UBND huyện; đồng chí Lê Chí Hòa, UVBTV - Chủ tịch HĐND huyện; đồng chí Trần Quốc Sinh, UVBTV - Phó Chủ tịch HĐND huyện; đồng chí Lê Văn Trang, HUV, Phó Chủ tịch UBND huyện. Tham dự hội nghị có lãnh đạo Văn phòng HĐND và UBND huyện, Thủ trưởng các cơ quan sự nghiệp, hành chính của huyện và Chủ tịch UBND 22 xã, thị trấn trong huyện.

Trong 6 tháng đầu năm 2024, trong bối cảnh có những điều kiện thuận lợi, song cũng có không ít khó khăn, thách thức như: do tình hình lạm phát, điều chỉnh chính sách của các nước lớn, sự suy giảm của thị trường bất động sản, nguy cơ thiên tai, dịch bệnh...Tuy nhiên, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Thành phố, Huyện ủy, sự giám sát của HĐND huyện và bằng nhiều biện pháp, giải pháp tích cực, UBND huyện đã tập trung chỉ đạo, quyết liệt, bám sát các nhiệm vụ, chỉ tiêu kinh tế xã hội mà Thành phố và HĐND huyện giao, cùng với sự vào cuộc tích cực của các cấp, các ngành, tình hình kinh tế - xã hội của huyện đạt được những kết quả nổi bật như sau: Các chỉ tiêu phát triển kinh tế cơ bản đảm bảo thực hiện theo đúng kế hoạch. Các chương trình phát triển kinh tế, xây dựng Nông thôn mới được quan tâm đầu tư. Sản xuất nông nghiệp đảm bảo kịp thời vụ. An sinh và phú lợi xã hội được đảm bảo, sự nghiệp văn hóa - xã hội, giáo dục và đào tạo tiếp tục được duy trì. Tổ chức lễ đón nhận Huyện đạt chuẩn NTM và Huân chương lao động hạng Nhất. Tổ chức thành công lễ khai Hội và quản lý tốt lễ hội Chùa Hương năm 2024, thực hiện việc đổi mới bán vé, vận chuyển xe điện, vận tải đường thủy. Kiểm soát tốt tình hình dịch bệnh cho đàn gia súc, gia cầm; trật tự an toàn giao thông đường bộ, đường thủy nội địa được quản lý tốt. Làm tốt công tác an sinh xã hội; Chỉ đạo thực hiện tốt công tác dạy và học theo đúng kế hoạch năm học 2023-2024. Tổ chức tốt Lễ giao quân năm 2024 đảm bảo về số lượng và chất lượng với 161 tân binh tham gia nghĩa vụ quân sự và 28 tân binh tham gia nghĩa vụ Công an nhân dân. Huyện đã tích cực giải quyết đơn thư KNTC của công dân, tình hình ANCT, trật tự ATXH được giữ vững; thường xuyên chú trọng công tác xây dựng chính quyền. Chỉ đạo bộ máy quản lý nhà nước hoạt động có hiệu quả. Về kết quả phát triển kinh tế : Tổng giá trị sản xuất theo giá ước đạt 7.457 tỷ đồng, đạt 52,8% kế hoạch, tăng 9,6% so cùng kỳ. Năng suất đầu bờ lúa vụ Xuân đạt 68,19 tạ/ha. Sản xuất công công nghiệp có chiều hướng mở rộng, phát triển. Tổng giá trị sản xuất đạt 2.331,4 tỷ đồng, tăng 10,7% so cùng kỳ.Các mặt hàng chủ yếu là dệt khăn mặt, chế biến lương thực, thực phẩm và sản xuất vật liệu xây dựng. Cập nhật, bổ sung các cụm công nghiệp vào quy quy hoạch vùng Huyện; tiếp tục phối hợp với các Sở, ngành Thành phố triển khai đăng ký tham gia chương trình khuyến công Thành phố năm 2024.  Phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội về đăng ký bảo hộ và quản lý nhãn hiệu tập thể “Sen An Phú-Mỹ Đức” của xã An Phú và “Dệt Phùng Xá” cho sản phẩm dệt của xã Phùng Xá. Tổng số sản phẩm OCOP còn hạn của huyện là toàn huyện có 44 sản phẩm . Công tác Quản lý trật tự xây dựng có chuyển biến tích cực. UBND huyện đã  thực hiện tốt kế hoạch thanh tra, kiểm tra công tác hoạt động xây dựng. Tổng số công trình kiểm tra là 53 công trình xây dựng, tiếp tục đôn đốc xử lý 16 công trình còn tồn đọng. Duy trì thực hiện tốt công tác quản lý trật tự xây dựng, trật tự đô thị, vỉa hè, lòng lề đường trên địa bàn các xã, thị trấn.

Công tác đảm bảo trật tự đô thị, xử lý lấn chiếm vỉa hè, lòng lề đường trên địa bàn huyện tiếp tục được đảm bảo, thường xuyên tổ chức giải tỏa lấn chiếm vỉa hè, lòng lề đường . Phối hợp kiểm tra, sửa chữa, thay thế bóng đèn và các thiết bị chiếu sáng không đảm bảo an toàn trên 31,2 km đường chiếu sáng các tuyến đường do Thành phố quản lý. Duy trì 66,4 km đường điện chiếu sáng do huyện quản lý. Hoàn thành thi công lắp đặt biển số nhà trên địa bàn các xã Lê Thanh, An Mỹ, Phù Lưu Tế, Đại Hưng. Duy trì chăm sóc 2.310 cây trên các tuyến đường trục huyện, lắp dựng 02 giàn hoa chữ chúc mừng năm mới 2024 và 175 chậu hoa trang trí tại khu vực trung tâm huyện.  Hoạt động tài chính- thuế, kho bạc – ngân hàng hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị được giao, đóng góp quan trọng vào chuyển dịch cơ cấu kinh tế và các mục tiêu giảm nghèo, hỗ trợ phát triển trên địa bàn huyện. Xây dựng Nông thôn mới: Chỉ đạo hoàn thiện hồ sơ đề nghị Thành phố công nhận 04 xã An Mỹ, Lê Thanh, Phù Lưu Tế, Đại Hưng đạt chuẩn NTM nâng cao. Huyện tổ chức lễ đón nhận Huyện đạt chuẩn NTM và Huân chương lao động hạng Nhất; rà soát tiêu chí, xã NTM nâng cao, kiểu mẫu năm 2024; triển khai rà soát các tiêu chí NTM tại xã dân tộc miền núi; xây dựng dự thảo Nghị quyết của Huyện uỷ về Huyện NTM nâng cao; kế hoạch thực hiện NTM năm 2024; rà soát, đề xuất kinh phí thực hiện để đạt tiêu chí các xã NTM nâng cao, Kiểu mẫu năm 2024. Công tác văn hoá, thông tin, truyền thanh, thể thao đã làm tốt công tác tuyên truyền và tổ chức các hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn, sự kiện lịch sử, chính trị quan trọng của đất nước, thủ đô và của huyện trong năm 2024. Tình hình nội bộ nhân dân, các tôn giáo hoạt động ổn định, không có điểm nóng. Trên lĩnh vực Xây dựng chính quyền. UBND huyện tích cực triển khai thực hiện chủ đề công tác năm của Thành phố “Kỷ cương, trách nhiệm, hành động, sáng tạo, phát triển”; ngay từ đầu năm huyện đã ban hành các văn bản siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính, kịp thời triển khai công tác CCHC năm 2024. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin; Hệ thống quản lý và điều hành văn bản. Quản lý tốt hồ sơ sổ sách, địa giới hành chính, không có tranh chấp về địa giới hành chính giữa các xã, thị trấn trong huyện. Triển khai đến các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp thuộc huyện, UBND các xã, thị trấn Đề án vị trí việc làm đã được Sở Nội vụ thẩm định, phê duyệt theo quy định.

Kịp thời kiện toàn, bổ sung tổ chức bộ máy, cán bộ quản lý các cấp khi có sự thay đổi, nghỉ hưu, luân chuyển, điều động; thực hiện quản lý cán bộ, công chức, viên chức theo quy định...Trong năm 2024, UBND huyện xác định mục tiêu tổng quát là: thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, phát triển bền vững; làm tốt hơn nữa công tác quy hoạch và quản lý quy hoạch, trật tự xây dựng và đô thị, xây dựng NTM; phát triển du lịch trở thành nền kinh tế mũi nhọn; phát triển sự nghiệp văn hóa, giáo dục, y tế; thực hiện tốt chính sách an sinh, phúc lợi xã hội; quyết liệt phòng chống tham nhũng, lãng phí trong đó nhấn mạnh vai trò trách nhiệm của người đứng đầu các cấp, các ngành; xây dựng bộ máy liêm chính, hành động, phục vụ người dân, doanh nghiệp đồng thời tiếp tục thực hiện nghiêm chủ đề “Kỷ cương, trách nhiệm, hành động, sáng tạo, phát triển”. Tập trung thực hiện 19 chỉ tiêu/nhóm chỉ tiêu chủ yếu phát triển KTXH; 06 vấn đề trọng tâm chỉ đạo điều hành; 51 giải pháp cụ thể với quyết tâm cao nhất hoàn thành các chỉ tiêu, mục tiêu phát triển KTXH năm 2024.Tăng cường kiểm tra các nội dung công tác cải cách hành chính, Quy chế văn hoá công sở, phát triển kinh tế, các lĩnh vực quản lý đất đai, giải quyết KNTC, phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

Đồng chí Lê Chí Hòa, UVBTV - Chủ tịch HĐND huyện phát biểu tại Hội nghị

Trên cơ sở các báo cáo của UBND huyện gửi đến các cơ quan, ban ngành. Tại hội các đại biểu đều nhất trí cao với những kết quả mà UBND huyện đã lãnh chỉ đạo đạt được trên tất cả các lĩnh vực về kinh tế, xã hội, an ninh quốc phòng trong 6 tháng đầu năm 2024. Cũng tại hội nghị, 8 ý kiến phát biểu tham luận của các xã đã nêu lên những khó khăn trong công tác giải phóng mặt bằng thi công các công trình giao thông trọng điểm, việc cấp sổ đỏ còn chậm, tai nạn giao thông còn diễn biến phức tạp, công tác luân chuyển đội ngũ cán bộ công an chính quy ở cơ sở. Tại hội nghị, đồng chí Chủ tịch UBND huyện đã trực tiếp chỉ đạo các ngành chức năng trả lời các kiến nghị để  UBND xã nắm rõ được vấn đề đã nêu.

Kết luận và làm sáng tỏ thêm các nội dung trong buổi giao ban 6 tháng đầu năm 2024, đồng chí Đặng Văn Triều, Phó Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch UBND huyện đã yêu các thủ trưởng các cơ quan, UBND xã thị trấn tập trung  thực hiện công tác sản xuất vụ Mùa 2024, trồng cây vụ đông 2024-2025. Chỉ đạo các xã, thị trấn tăng cường kiểm tra công tác chuẩn bị 4 tại chỗ, kịp thời báo cáo Ban Chỉ huy PCTT&TKCN thành phố Hà Nội. Thường xuyên kiểm tra, xử lý các vi phạm đê điều, công trình thủy lợi trên địa bàn quản lý. Tăng cường công tác quản lý đất đai, cấp Giấy chứng nhận QSD đất cho các hộ gia đình, cá nhân, các tổ chức, tôn giáo, tín ngưỡng trên địa bàn huyện. Đôn đốc việc thực hiện các kết luận, quyết định sau thanh tra tại các xã, thị trấn. Đẩy nhanh tiến độ thực hiện công tác đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn theo đúng kế hoạch, tiến độ đề ra. Tăng cường công tác thu hồi, đền bù, thực hiện công tác GPMB đây nhanh tiến độ bàn giao, thực hiện các dự án trọng điểm.Trình Sở Quy hoạch - Kiến trúc thẩm định đồ án quy hoạch xây dựng vùng huyện Mỹ Đức; Lập đồ án quy hoạch bảo tồn, tu bổ, tôn tạo di tích quốc gia đặc biệt lịch sử và di tích thắng cảnh Hương Sơn (chùa Hương); Phối hợp với Viện nghiên cứu phát triển kinh tế xã hội Hà Nội, Viện Quy hoạch xây dựng Hà Nội trong công tác lập đồ án Quy hoạch Thủ đô và Điều chỉnh quy hoạch xây dựng Thủ đô.Triển khai các nhiệm vụ xây dựng xã NTM nâng cao, kiểu mẫu năm 2024. Tiếp tục thực hiện Chương trình 04 của Thành uỷ.Triển khai công tác chuyển đổi số đối với chợ thông minh 4.0 “không dùng tiền mặt” năm 2024. Thực hiện nghiêm năm: “Kỷ cương, trách nhiệm, hành động, sáng tạo, phát triển”; Tăng cường thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tại các cơ quan, đơn vị. Tiếp tục tuyên truyền đảm bảo an toàn PCCC, tăng cường các giải pháp đảm bảo trật tự ATGT, quản lý trật tự văn minh đô thị. Chỉ đạo diễn tập cấp xã năm 2024. Tổ chức huấn luyện quân sự, giáo dục chính trị; bồi dưỡng, cập nhật kiến thức quốc phòng và an ninh cho các đối tượng theo kế hoạch. 

Nguyễn Hương