kinh tế - chính trị kinh tế - chính trị

Mỹ Đức đánh giá phân hạng sản phẩm OCOP năm 2023
Ngày đăng 21/10/2023 | 08:06  | View count: 206

Sáng ngày 20/10/2023, Hội đồng đánh giá, phân hạng sản phẩm (OCOP) huyện Mỹ Đức tổ chức hội nghị thẩm định, đánh giá, phân hạng sản phẩm thuộc Chương trình OCOP năm 2023.

Tham gia hội đồng đánh giá đợt này, về phía thành phố có đại diện lãnh đạo Chi cục trưởng chi cục phát triển nông thôn Hà Nội; lãnh Sở Khoa học công nghệ; lãnh đạo Sở tài nguyên và môi trường; Công ty tư vấn Sông Đà Kinh Bắc. Về phía huyện có lãnh đạo Phòng Kinh Tế, Phòng văn hoá và thông tin huyện, Phòng tài chính kế hoạch và Phòng y tế huyện.

Sản phẩm của Công ty TNHH dâu tằm tơ Mỹ Đức – xã Phùng Xá đủ điều kiện đề xuất UBND thành phố Hà Nội công nhận đạt tiêu chuẩn OCOP 4 sao

Trong đợt đánh giá này, toàn huyện có 11 sản phẩm thuộc 3 nhóm gồm nhóm thủ công mỹ nghệ, nhóm thực phẩm và nhóm đồ uống, trong đó, có 9 sản phẩm tham gia đánh giá mới và 2 sản phẩm đánh giá lại với 5 chủ thể ( 1 cơ sở, 2 hộ kinh doanh và 2 Công ty) có sản phẩm dự thi. Nhóm thực phẩm có 3 sản phẩm gồm: 1 sản phẩm rau ngót của Hộ kinh doanh Ngô Đức Mạnh ( xã Phúc Lâm và 2 sản phẩm nấm Kim Châm (đánh giá lại) và nấm đùi gà (sản phẩm mới) của Công ty TNHH xuất nhập khẩu Kinoko Thanh Cao. Nhóm sản phẩm đồ uống có rượu mơ Hương Tích (đánh giá lại) của hộ kinh doanh Trịnh Tiến Dũng xã Hương Sơn. Nhóm đồ thủ công Mỹ nghệ có 5 nhóm sản phẩm đánh giá mới gồm: Giỏ mây đan hình chữ Nhật, Giỏ mây đan hình tròn, đèn mây đan hình Nhật Quang, đèn mây Đan như ý; khay mây đan của Cơ sở mây tre Nhân Văn ( xã Tuy Lai) Cơ sở mây tre Nhân Văn - xã Tuy Lai và 2 sản phẩm gồm gối cưới tơ sen và khăn lụa tơ tằm dệt nổi - hoa sen của Công ty TNHH dâu tằm tơ Mỹ Đức. Hầu hết các sản phẩm tham gia đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP đợt này đều là sản phẩm đặc sản, đặc trưng, truyền thống của địa phương, rất thân thiện với môi trường, đảm bảo các tiêu chí tham gia dự thi. Các chủ thể đều chủ động quan tâm đến chất lượng sản phẩm, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, có truy xuất nguồn gốc, có bao bì, nhãn mác theo xu hướng thị trường tiêu dùng và theo quy định. Các sản phẩm bước đầu đã khơi dậy tiềm năng, thế mạnh về vùng nguyên liệu và sử dụng lao động địa phương. Chất lượng về hồ sơ minh chứng cơ bản được hoàn thiện rõ ràng, đánh giá được tình hình tổ chức, hoạt động sản xuất chế biến sản phẩm của các chủ thể tham gia chương trình.

Sản phẩm thủ công mỹ nghệ của cơ sở sản xuất Nhân Văn – xã Tuy Lai đủ điều kiện đề xuất UBND thành phố Hà Nội công nhận đạt tiêu chuẩn OCOP 3 sao

Về kết quả đánh giá, phân hạng, đợt này, huyện Mỹ Đức có 4 sản phẩm đủ điều kiện đạt tiềm năng 4 sao  của Công ty TNHH dâu tằm tơ Mỹ Đức và Công Ty TNHH xuất nhập khẩu Kinoko Thanh cao; còn lại 7 sản phẩm đủ điều kiện đạt tiêu chuẩn 3 sao.

Sản phẩm  nấm kim châm và nấm đùi gà của công ty TNHH xuất nhập khẩu Kinoko Thanh Cao – xã Đốc Tín đủ điều kiện đề xuất UBND thành phố Hà Nội công nhận đạt tiêu chuẩn OCOP 4 sao

Sau buổi đánh giá, chấm điểm, phân hạng sao cho các sản phẩm OCOP, Hội đồng đánh giá, phân hạng sản phẩm (OCOP) huyện Mỹ Đức đề nghị các chủ thể tham gia dự thi hoàn thiện các hồ sơ để đề trình UBND thành phố Hà Nội đánh giá, phê chuẩn các tiêu chuẩn OCOP và phân hạng sao cho các sản phẩm.

Sản phẩm rau ngót Vietgaps của hộ ông Ngô Đức Mạnh – xã Phúc Lâm đủ điều kiện đề xuất UBND thành phố Hà Nội công nhận đạt tiêu chuẩn OCOP 3 sao

Việc chấm điểm phân hạng sao cho các sản phẩm có ý nghĩa rất quan trọng trong phát triển kinh tế của địa phương, tạo ra hướng đi mới trong sản xuất kinh doanh cho các chủ thể kinh doanh. Đây chính là cơ hội để các chủ thể đam mê sáng tạo và tạo ra các sản phẩm truyền thống có lợi thế cạnh tranh cao và đứng vững trên thị trường, góp phần tái cơ cấu kinh tế nông nghiệp, nông thôn.

Thu An - Hữu Khánh