kinh tế - chính trị kinh tế - chính trị

UBND huyện Mỹ Đức giao ban đánh giá tình hình phát triển kinh tế - xã hội 9 tháng năm 2023
Ngày đăng 04/10/2023 | 17:30  | View count: 181

Sáng ngày 4-10, UBND huyện Mỹ Đức tổ chức hội nghị giao ban quý 3 năm 2023 nhằm đánh giá tình kinh tế - xã hội, anh ninh - quốc phòng 9 tháng năm 2023 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2023. Đồng chí Đặng Văn Triều, Phó Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch UBND huyện chủ trì hội nghị. Hội nghị được kết nối trực tuyến đến điểm cầu 22 xã, thị trấn.

Theo báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 9 tháng, nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2023 của UBND huyện: 9 tháng năm 2023, trong bối cảnh có những điều kiện thuận lợi, song cũng có không ít khó khăn, thách thức như: tác động, ảnh hưởng của biến đổi khí hậu, bối cảnh kinh tế, chính trị thế giới, biến động giá cả của thị trường, dịch bệnh...Tuy nhiên, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Thành phố, Huyện ủy, sự giám sát của HĐND huyện và bằng nhiều biện pháp, giải pháp tích cực, UBND huyện đã tập trung chỉ đạo, quyết liệt, bám sát các nhiệm vụ, chỉ tiêu kinh tế xã hội mà Thành phố và HĐND huyện giao, cùng với sự vào cuộc tích cực của các cấp, các ngành, tình hình kinh tế - xã hội của huyện đạt được những kết quả nổi bật. Tăng trưởng kinh tế đạt mức cao tăng 9,5% so cùng kỳ, tổng giá trị sản xuất đạt 10.454,8 tỷ đồng, đạt 81,2% kế hoạch. Sản lượng lương thực cả năm ước đạt: 101.299,26 tấn, Năng suất lúa bình quân cả năm đạt 67,08 tạ/ha, bằng 100,14% so cùng kỳ. Tỷ trọng ngành thương mại - Dịch vụ - Du lịch chiếm 43,7%. Các chỉ tiêu phát triển kinh tế được đảm bảo thực hiện theo đúng kế hoạch. Các chương trình phát triển kinh tế, xây dựng Nông thôn mới được quan tâm đầu tư, tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công đạt cao. Thu ngân sách được quan tâm chỉ đạo thường xuyên và đạt kết quả cao. An sinh và phú lợi xã hội được đảm bảo, sự nghiệp văn hóa - xã hội, giáo dục và đào tạo tiếp tục được duy trì. Tổ chức thành công lễ khai hội Chùa Hương năm 2023, thực hiện việc đổi mới bán vé, vận chuyển xe điện, vận tải đường thủy. Kiểm soát tốt tình hình dịch bệnh cho đàn gia súc, gia cầm; trật tự an toàn giao thông đường bộ, đường thủy nội địa được quản lý tốt. Làm tốt công tác an sinh xã hội; Chỉ đạo thực hiện tốt công tác dạy và học theo đúng kế hoạch năm học 2022-2023, tổ chức thành công Lễ khai giảng năm học mới 2023-2024. Tổ chức tốt Lễ giao quân năm 2023 đảm bảo về số lượng và chất lượng.  Đồng thời tích cực giải quyết đơn thư KNTC của công dân, tình hình ANCT, trật tự ATXH được giữ vững; hoàn thành tốt nhiệm vụ quân sự địa phương, thường xuyên chú trọng công tác xây dựng chính quyền. Chỉ đạo bộ máy quản lý nhà nước hoạt động có hiệu quả.

Tại hội nghị, lãnh đạo các cơ quan chuyên môn của huyện và các xã, thị trấn đã có những ý kiến đánh giá và chỉ ra những tồn tại, khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai các nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế, xã hội, xây dựng nông thôn mới, đảm bảo an ninh trật tự, TT ATXH... như công tác chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật - nuôi chậm, hiệu quả chưa cao, năng suất, sản lượng cây trồng có tăng nhưng chất lượng sản phẩm còn hạn chế. Tỷ lệ cơ giới hóa, ứng dụng tiến bộ khoa học vào sản xuất còn thấp. Vẫn còn tình trạng vi phạm lĩnh vực đất đai tại một số xã. Công tác triển khai cung cấp nước sạch cho người dân còn chậm triển khai. Công tác giải phóng mặt bằng các một số dự án còn chậm, nhiều vướng mắc, công tác xây dựng trường chuẩn quốc gia tiến độ còn chậm...

Phát biểu kết luận hội nghị, Chủ tịch UBND Huyện Đặng Văn Triều ghi nhận và biểu dương những kết quả đạt được rất tích cực trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 9 tháng năm 2023. Với một khối lượng công việc lớn, huyện đã tập trung hoàn thành các nhiệm vụ, chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội, đặc biệt thu ngân sách Nhà nước, đấu giá đất quyền sử dụng đất, giải vốn đầu tư công…

Để hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023, đồng chí yêu cầu, các phòng, ban, đơn vị, địa phương cần rà soát, đánh giá tình hình thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2023. Về phát triển kinh tế tuyên truyền nhân dân sản xuất cây trồng vụ đông, đẩy mạnh phát triển chăn nuôi, quan tâm thực hiện tốt công tác phòng chống thiên tai theo phương châm 4 tại chỗ. Đảm bảo công tác vệ sinh môi trường, đấu giá QSDĐ, đặc biệt ở các xã để huy động nguồn lực xây dựng nông thôn mới, đẩy nhanh tiến độ điều chỉnh quy hoạch vùng huyện và quy hoạch phân khu. Các cơ quan chuyên môn của huyện tăng cường công tác phối hợp trong việc đầu tư xây dựng các dự án đầu tư công, giải phóng mặt bằng. Tập trung rà soát nhiệm vụ thu ngân sách, triển khai giải pháp thu hồi nợ đọng để đảm bảo cân đối ngân sách.

Trên lĩnh vực văn hoá xã hội, Chủ tịch UBND huyện đề nghị các cơ quan, các xã, thị trấn đẩy nhanh tiến độ các dự án xây dựng trường chuẩn quốc gia, mua sắm trang thiết bị dạy học, tập trung công tác phòng chống dịch bệnh, đặc biệt dịch sốt xuất huyết, đau mắt đỏ, tiếp tục thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, an ninh tôn giáo, khẩn trương hoàn thiện đề án đổi mới công tác quản lí và phát huy giá trị di tích thắng cảnh Hương Sơn. Hoạt động của HTX dịch vụ Chùa Hương, thực hiện các quy định Nhà nước về hoạt động của các hợp tác xã trên địa bàn huyện, tiếp tục hoàn thành các tiêu chí xây dựng huyện nông thôn mới, đặc biệt vấn đề cung cấp nước sạch cho nhân dân, tăng cường đảm bảo ANCT, TTATXH, quốc phòng quân sự địa phương, tăng cường kỷ luật kỷ cương hành chính, cải cách thủ tục hành chính, tuyên truyền cán bộ và nhân dân tích cực tham gia xây dựng chính quyền vững mạnh, quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2023./.

Nguyễn Quyền