kinh tế - chính trị kinh tế - chính trị

Phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm về chuyển đổi số quốc gia 6 tháng cuối năm 2023
Ngày đăng 26/07/2023 | 10:49  | View count: 568

Trong 6 tháng cuối năm 2023, các bộ, ngành, địa phương cần khẩn trương tổ chức triển khai các nhiệm vụ, hoàn thành các mục tiêu theo Kế hoạch hoạt động của Ủy ban quốc gia về chuyển đổi số năm 2023, trong đó chú trọng các phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm dưới đây.

Từ Zalo Official Account: UBND Quận Ba Đình