kinh tế - chính trị

Ban đại diện NHCSXH huyện Mỹ Đức sơ kết hoạt động 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ quý III năm 2023
Ngày đăng 13/07/2023 | 15:06  | View count: 100

Ngày 12/07/2023, Ban đại diện NHCSXH huyện Mỹ Đức tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ quý III năm 2023. Đồng chí Đặng Văn Cảnh, UVBTV huyện ủy, Phó chủ tịch UBND huyện, Trưởng Ban đại diện Hội đồng quản trị NHCSXH huyện dự và chủ trì hội nghị.

6 tháng đầu năm 2023, Chủ tịch UBND huyện Mỹ Đức đã ban hành Quyết định số 356/QĐ-UBND ngày 13/3/2023 về kiện toàn, thay thế 04 thành viên Ban đại diện (Trưởng Phòng LĐTB&XH, Chủ tịch Hội nông dân huyện, Chủ tịch UBND xã Vạn Kim, Chủ tịch UBND xã Đốc Tín do phân công nhiệm vụ mới. Hiện nay, Ban đại diện Hội đồng quản trị ngân hàng chính sách xã hội ( NHCSXH) huyện Mỹ Đức có 32 đồng chí. Đồng chí Đặng Văn Cảnh – UVBTV huyện ủy,  Phó Chủ tịch UBND huyện làm Trưởng ban, Giám đốc Phòng giao dịch ngân hàng CSXH huyện làm ủy viên thường trực, các đồng chí Trưởng các ban ngành đoàn thể huyện, Chủ tịch UBND 22 xã, thị trấn làm thành viên.  6 tháng qua, Ban đại diện Hội đồng quản trị NHCSXH huyện đã bám sát các Chỉ thị, Nghị quyết của các cấp để lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện hiệu quả các chương trình vốn nay theo chỉ định của Chính phủ về hỗ trợ vốn cho vay hộ nghèo, các đối tượng chính sách nhằm ổn định phát triển kinh tế trên địa bàn huyện; tham mưu với chính quyền và các tổ chức chính trị xã hội trong toàn huyện đẩy mạnh và nâng cao chất lượng các hoạt động tín dụng, các đối tượng có nhu cầu và đủ điều kiện được tiếp cận với vốn tín dụng chính sách để người dân ổn định cuộc sống, vươn lên thoát nghèo, góp phần phát triển kinh tế, xã hội tại địa phương; đồng thời,chỉ đạo NHCSXH huyện phối hợp với các Hội đoàn thể các cấp nhận ủy thác thực hiện tốt công tác giải ngân vốn đến tay người thụ hưởng, duy trì tốt công tác cho vay thu nợ, thu lãi, huy động tiền gửi tiết kiệm qua các tổ TKVV tại điểm giao dịch lưu động của 22 xã, thị trấn. Doanh số cho vay 6 tháng đầu năm là 143 tỷ 302 triệu đồng với 3.304 khách hàng được vay vốn. Doanh số thu nợ 6 tháng đầu năm là 101 tỷ 342 triệu đồng. Tính đến 30/6/2023, Tổng dư nợ 12 chương trình tín dụng đạt 604 tỷ 517 triệu đồng, tăng 41 tỷ 960 triệu đồng so với năm 2022, tỷ lệ tăng trưởng đạt 7,46%; Tăng trưởng dư nợ tập trung chính vào  03 chương trình gồm cho vay giải quyết việc làm tăng 54 tỷ 326 triệu đồng; Nước sạch vệ sinh môi trường 4 tỷ 868 triệu đồng và vốn vay nhà ở xã hội 777 triệu đồng. Dư nợ giảm chủ yếu tại các chương trình: Hộ mới thoát nghèo 13 tỷ 657 triệu đồng, hộ cận nghèo 1 tỷ 439 triệu đồng, Hộ nghèo 574 triệu đồng, Hộ khó khăn 1 tỷ 909 triệu đồng,  vốn học sinh sinh viên 396 triệu đồng. Các nguồn vốn vay đã đáp ứng kịp thời nhu cầu vay vốn của hộ nghèo và các đối tượng chính sách, góp phần tích cực thực hiện chương trình mục tiêu giảm nghèo, giải quyết việc làm, bảo đảm công tác an sinh xã hội trên địa bàn huyện.

Đồng chí Đặng Văn Cảnh – UVBTV huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện,Trưởng Ban đại diện Hội đồng quản trị NHCSXH huyện chủ trì hội nghị

          Phát biểu kết luận hội nghị, Đồng chí Đặng Văn Cảnh – UVBTV huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện đã ghi nhận, đánh giá cao những kết qủa Phòng giao dịch Ngân hàng chính sách xã hội Mỹ Đức đạt được trong 6 tháng đầu năm; đồng thời, đề nghị trong thời gian tới, Ban đại diện HĐQT Ngân hàng CSXH huyện tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động; quan tâm rà soát đối tượng vay vốn đảm bảo hiệu quả và mục đích vay vốn, chủ động trong công tác kiểm tra, giám sát, đôn đốc. Tiếp tục bám sát các chỉ tiêu kế hoạch năm 2023 và kế hoạch thu nợ trong tháng để cho vay quay vòng kịp thời, đúng tiến độ, không để tồn đọng vốn; thường xuyên thực hiện kiểm tra, rà soát các trường hợp nợ quá hạn nhằm nâng cao chất lượng tín dụng, không để nợ quá hạn phát sinh; đôn đốc các tổ chức Chính trị – xã hội nhận ủy thác tăng cường kiểm tra, giám sát các đối tượng chính sách vay vốn đảm bảo việc sử dụng vốn của hộ vay đúng mục đích, có hiệu quả.

Thu An