kinh tế - chính trị kinh tế - chính trị

Hội nghị giao ban Thường trực Thành ủy - HĐND - UBND Thành phố với lãnh đạo các quận, huyện, thị xã, quý II/2023
Ngày đăng 30/06/2023 | 11:16  | View count: 178

Sáng 29/6, Thường trực Thành ủy - HĐND - UBND Thành phố đã tổ chức Hội nghị giao ban trực tuyến với lãnh đạo các quận, huyện, thị xã, quý II/2023. Chủ trì hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Thị Tuyến, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy; Trần Sỹ Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND Thành phố; Nguyễn Ngọc Tuấn, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND Thành phố.

Dự tại điểm cầu huyện Mỹ Đức có các đồng chí; Nguyễn Anh Dũng, TUV, Bí thư huyện ủy; Đặng Văn Triều, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; Lê Chí Hòa, UVBTV huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; các đồng chí trong BTV huyện ủy, Thường trực HĐND, UBND và thủ trưởng một số phòng, ban của huyện.

Hội nghị nghe báo cáo, thảo luận làm rõ hai nội dung: Kết quả công tác cải cách hành chính; Cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, mức độ hài lòng của cơ quan, tổ chức, công dân đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính Nhà nước các cấp Thành phố; Công tác thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Báo cáo về kết quả công tác cải cách hành chính (CCHC), cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, mức độ hài lòng của cơ quan, tổ chức, công dân đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính Nhà nước các cấp thành phố, Giám đốc Sở Nội vụ Trần Đình Cảnh cho biết: Trong 6 tháng đầu năm 2023, công tác CCHC được Thành ủy, HĐND, UBND Thành phố tiếp tục quan tâm, chỉ đạo quyết liệt và đã có nhiều chuyển biến tích cực.

Toàn thành phố đã triển khai và hoàn thành trên 50 nội dung yêu cầu so với kế hoạch, tiếp tục duy trì 100% thủ tục hành chính, dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4, phấn đấu 92% hồ sơ  trực tuyến được giải quyết mức độ 4, đẩy mạnh trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua bưu chính công ích.

Công tác lãnh đạo, chỉ đạo của TP đã tạo được một số kết quả và có chuyển biến bước đầu trong thực thi nhiệm vụ. Cụ thể, về cải cách tổ chức bộ máy, thành phố đã hướng dẫn thực hiện tinh giản biên chế giai đoạn 2022-2026 (giảm 5% biên chế công chức, 10% biên chế viên chức). Đến tháng 6/2023 đã giảm 2.385 biên chế viên chức so với năm 2022.

Đ/c Nguyễn Thị Tuyến, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy phát biểu tại hội nghị

Cũng trong 6 tháng đầu năm, TP đã đưa vào vận hành chính thức 4 hệ thống thông tin, ứng dụng dùng chung quan trọng. Cùng đó, Hà Nội đẩy mạnh áp dụng hóa đơn điện tử, khai thuế điện tử đối với doanh nghiệp. Việc khai thuế điện tử đã được áp dụng phổ biến với tỷ lệ 99,5% doanh nghiệp đang hoạt động khai thuế qua mạng; trên 99,1% doanh nghiệp thực hiện nộp thuế điện tử. Hóa đơn điện tử đang hoạt động đăng ký thành công đạt tỷ lệ 99,16% đối với doanh nghiệp và 99,98% đối với hộ kinh doanh.

Đặc biệt, TP đã có nhiều chủ trương, giải pháp chỉ đạo cụ thể, quyết liệt, nhất là triển khai các kế hoạch và tổ chức kiểm tra, giám sát, đánh giá cũng như rút kinh nghiệm, tập trung vào các cơ quan, đơn vị, địa phương thuộc nhóm có chỉ số thấp, dư luận phản ánh chưa tốt; Qua đó tạo chuyển biến trong thực thi nhiệm vụ.

Về công tác duy trì vệ sinh môi trường (VSMT) trên địa bàn TP, báo cáo của Sở Tài nguyên và Môi trường cho thấy, công tác này ngày được cải thiện. Tỷ lệ được thu gom, xử lý chất thải rắn sinh hoạt tại khu vực đô thị đạt xấp xỉ 100%, khu vực nông thôn đạt hơn 90% (đạt và vượt mục tiêu theo quy hoạch đến năm 2030: Tỷ lệ thu gom khu vực đô thị khoảng 90% - 100%, nông thôn khoảng 80% - 95%).

Các cấp chính quyền đã sát sao hơn trong việc quản lý, giám sát, thanh kiểm tra duy trì vệ sinh môi trường trên địa bàn; Triển khai cơ giới hóa trong công tác thu gom vận chuyển; Thực hiện các giải pháp cấp bách nhằm cải tạo hạ tầng các khu xử lý đáp ứng hạ tầng kỹ thuật tiếp nhận đảm bảo an toàn chôn lấp rác, xử lý nước rác; Đôn đốc tiến độ hoàn thành các nhà máy xử lý rác công nghệ hiện đại đốt và thu hồi năng lượng để phát điện (Nhà máy điện rác Sóc Sơn đã được cấp phép cho giai đoạn 1, 2 với công suất tiếp nhận rác, xử lý đốt rác phát điện khoảng 3.000 tấn/ngày).

Với tinh thần thẳng thắn, trách nhiệm, tại hội nghị giao ban Thường trực Thành ủy - HĐND - UBND Thành phố với các quận, huyện lãnh đạo các sở, ngành Thành phố đã tập trung trao đổi, thảo luận và đề xuất kiến nghị nhiều giải pháp liên quan đến hai nội dung hội nghị giao ban lần này đề cập.

Văn Mạnh - Hữu Khánh