kinh tế - chính trị

Tập huấn, bồi dưỡng kiến thức cho cán bộ làm công tác xây dựng NTM năm 2023
Ngày đăng 19/04/2023 | 18:08  | View count: 100

Sáng ngày 19/4, Tại trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện. Ban chỉ đạo chương trình xây dựng NTM huyện Mỹ Đức đã tổ chức lớp tập huấn nâng cao năng lực, chuyển đổi nhận thức, tư duy cho đội ngũ cán bộ làm công tác xây dựng NTM năm.

Về dự lớp tập huấn có đồng chí Đỗ Trung Hai, Phó Bí thư TT huyện ủy, các đồng chí trong BTV huyện ủy, Ban chỉ đạo xây dựng NTM của huyện đồng chí Lê Văn Trang, Phó Chủ tịch UBND huyện và 250 cán bộ, lãnh đạo là thủ trưởng các phòng, ban ngành, đoàn thể của huyện và 22 xã, thị trấn.

Đại biểu tham dự lớp Tập huấn

Lớp tập huấn đã được Tiến Sỹ Trần Ngọc Hưng, giảng viên, báo cáo viên Trung tâm dạy nghề- kỹ thuật và nông nghiệp Thành Xuân Hà Nội truyền đạt về: Tổng quan Chương trình MTQG xây dựng NTM trong cả nước và của Thành Phố Hà Nội; Triển khai các văn bản chính sách mới giai đoạn 2021-2025 của Trung ương và của TP; Các Bộ tiêu chí về NTM các cấp giai đoạn 2021-2025; trình tự, thủ tục, hồ sơ xét công nhận công bố địa phương đạt chuẩn NTM, NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu và hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM giai đoạn 2021-2025; Phát triển kinh tế nông thôn trong xây dựng NTM; Xây dựng cảnh quan môi trường nông thôn sáng - xanh - sạch - đẹp, an toàn; Chuyển đổi số trong xây dựng NTM giai đoạn 2021-2025. Những điểm mới của các văn bản của TW, TP Hà Nội về xây dựng TNM. 

Tiến Sỹ Trần Ngọc Hưng, giảng viên, báo cáo viên  Trung tâm dạy nghề- kỹ thuật và nông nghiệp Thành Xuân Hà Nội truyền đạt các nội dung tại buổi tập huấn

Thông qua lớp tập huấn nhằm nâng cao nhận thức, kiến thức, trình độ chuyên môn, năng lực, kỹ năng quản lý, điều hành và tổ chức thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM cho cán bộ xây dựng nông thôn mới các cấp; xây dựng đội ngũ cán bộ có đủ năng lực để triển khai hiệu quả Chương trình MTQG xây dựng NTM giai đoạn 2021-2025 thực chất, hiệu quả. Đồng thời, tạo điều kiện cho cán bộ làm công tác xây dựng NTM xã , là những người trực tiếp làm công tác xây dựng NTM cập nhật kịp thời các cơ chế, chính sách mới của Đảng và Nhà nước về xây dựng NTM, các định hướng, mục tiêu, nhiệm vụ trong xây dựng NTM giai đoạn 2021-2025, tạo sự thống nhất trong nhận thức và hành động, sự đồng thuận trong xã hội và phát huy tính năng động, sáng tạo, chủ động khắc phục khó khăn, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ xây dựng NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu trên địa bàn huyện Mỹ Đức.

Nguyễn Hương