kinh tế

Mỹ Đức tập trung sản xuất vụ xuân 2018
Ngày đăng 25/01/2018 | 02:16  | View count: 1008

Vụ xuân năm 2018, toàn huyện Mỹ Đức có kế hoạch gieo cấy 7.579,05 ha, phấn đấu năng suất từ 67 tạ/ha trở lên; sản lượng: 51.684 tấn.

Để đảm bảo Kế hoạch sản xuất vụ xuân 2018, những ngày này, bà con nông dân trên địa bàn huyện Mỹ Đức đang khẩn trương gieo mạ phục vụ sản xuất vụ xuân 2018. Các HTX NN trong toàn huyện chủ động phối hợp với công ty Khai thác công trình thủy lợi huyện Mỹ Đức đưa nước đổ ải, đưa nước tưới tiêu đến từng chân ruộng và chỉ đạo các tổ máy đẩy nhanh tiến độ làm đất, đảm bảo gieo cấy đúng khung thời vụ.

Đến ngày 24/01, Toàn huyện đưa nước đổ ải được trên 80 % diện tích, bừa lần 1 đạt trên 55 %,  gieo mạ đạt 80 %. Hiện còn 3 xã chưa gieo mạ là Phúc Lâm, Đồng tâm và  Đại Nghĩa. 2 xã đang tiến hành cấy lúa xuân là Mỹ Thành và An Phú, đạt 1% diện tích kế hoạch.

Nông dân xã Phù Lưu Tế gieo mạ xuân 2018

Trạm Khuyến nông huyện Mỹ Đức đã phối hợp tổ chức  mở các lớp tập huấn kỹ thuật thâm canh lúa xuân. Trong đó, tập trung hướng dẫn kỹ thuật sản xuất, cơ cấu giống, lịch thời vụ, đặc biệt là hướng dẫn các kỹ thuật cơ bản trong gieo mạ có che phủ nilon, đảm bảo cho cây mạ phát triển tốt. 100% diện tích mạ được che phủ nilon, đảm bảo cho mạ sinh trưởng và phát triển tốt; khuyến cáo bà con nông dân thường xuyên kiểm tra, theo dõi sự phát triển của mạ, đảm bảo để mạ không bị sâu bệnh và  bị chết do rét.. Các xã đẩy mạnh việc kiểm tra các công trình thủy lợi, phát dọn, nạo vét hệ thống kênh mương để đảm bảo nguồn nước tưới tiêu cho sản xuất; đẩy mạnh việc áp dụng cơ giới hóa vào  sản xuất.

Với sự chỉ đạo sát sao của các phòng ban chuyên môn của huyện, UBND các xã, thị trấn và sự chủ động của bà con nông dân trong sản xuất, tin tưởng rằng huyện Mỹ Đức sẽ hoàn thành diện tích cấy lúa xuân trong khung thời vụ tốt nhất. 

Nguyễn An