kinh tế

Huyện Mỹ Đức: Khởi sắc từng ngày
Ngày đăng 29/12/2017 | 01:32  | View count: 1348

Năm 2017 khép lại, một năm với rất nhiều khó khăn khi mưa bão liên tục hoành hành, thế nhưng bằng sự đoàn kết thống nhất cao của cả hệ thống chính trị, sự nỗ lực vượt bậc của nhân dân, huyện Mỹ Đức đã giành được những thành tựu to lớn trên tất cả các lĩnh vực KT-XH, QP-AN. Nhân dịp đầu xuân mới 2018, Phóng viên Thúy Huyền - Đài Truyền thanh huyện Mỹ Đức đã có cuộc trao đổi với đồng chí Nguyễn Văn Hoạt, Phó Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch UBND huyện về nội dung này.

Đ/c Nguyễn Văn Hoạt, Phó Bí thư Huyện ủy  - Chủ tịch UBND huyện Mỹ Đức.

PV: Thưa Đồng chí, Đồng chí có thể cho biết khái quát về những kết quả nổi bật mà huyện nhà đạt được trong năm 2017 vừa qua?

Đồng chí Nguyễn Văn Hoạt - Chủ tịch UBND huyện: Năm 2017, trong điều kiện còn gặp nhiều khó khăn, song với sự giúp đỡ của Trung ương, của Thành phố, sự đoàn kết thống nhất cao trong cả hệ thống chính trị, sự nỗ lực vượt bậc của nhân dân, huyện Mỹ Đức đã giành được những thành tựu to lớn trên tất cả các lĩnh vực, các chỉ tiêu đều đạt và vượt kế hoạch.

Kinh tế tiếp tục có nhiều chuyển biến lớn và đạt được kết quả khá toàn diện. Tốc độ phát triển kinh tế xã hội của huyện Mỹ Đức từ đầu năm đến nay đạt 100,2% kế hoạch, tăng 9.9% so với cùng kỳ. Tổng giá trị sản xuất của huyện đạt 7.564,2 tỷ đồng. Cơ cấu kinh tế có bước phát triển theo hướng tích cực. Tỷ trọng nông, lâm nghiệp, thủy sản chiếm 31,5%; Công nghiệp, xây dựng cơ bản đạt 31,5%; Thương mại, dịch vụ, du lịch chiếm 37%. Thu nhập bình quân đầu người ước đạt 34,1 triệu đồng/người/năm.

Trong đó, sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản đạt 2.418,8 tỷ đồng, đạt 100% kế hoạch, tăng 3,3% so với cùng kỳ. Về sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, xây dựng cơ bản, giao thông, đô thị, bưu điện, điện lực có tổng giá trị sản xuất đạt 2.342,6 tỷ đồng, đạt 100,4% kế hoạch, tăng 11,7% so với cùng kỳ năm. Lĩnh vực thương mại, dịch vụ, du lịch có giá trị đạt 2.802,8 tỷ đồng, đạt 100,1% kế hoạch, bằng 114,6% so với cùng kỳ. Về công tác thu, chi đạt 123% dự toán thành phố giao; đạt 113% dự toán HĐND huyện giao. Công tác xây dựng nông thôn mới được chú trọng quan tâm. Quốc phòng, an ninh được củng cố, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân không ngừng được cải thiện.

Chăn nuôi có bước phát triển toàn diện, Tổng đàn trâu, bò 5.349 con, đàn lợn 110.836 con, bằng 104,7% so cùng kỳ; tổng đàn gia cầm 964.844 con, bằng 96,9% so cùng kỳ; Thủy sản 2.369,36 ha, bằng 100% so cùng kỳ. Thực hiện mô hình chăn nuôi thủy sản theo hướng ATSH quy mô 2ha tại xã Hồng Sơn; mô hình chăn nuôi Dê sinh sản quy mô 56 con; mô hình chăn nuôi Gà Ai Cập sinh sản quy mô 10.000 con tại xã Phúc Lâm, Đốc Tín; Mô hình chăn nuôi bò sinh sản quy mô 30 con  tại xã An Phú; Mô hình máy gặt liên hợp, máy làm đất quy mô 07 máy. Mô hình liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm khoai tây vụ đông xuân tại xã An Mỹ, trồng cây dược liệu tại xã Mỹ Thành, Đậu tương tại xã Hợp Tiến, Lúa chất lượng cao xã Hùng Tiến... Chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi được 6,56 ha trong đó có 5,7 ha tại xã Vạn Kim chuyển đổi sang nuôi cá kết hợp trồng lúa, 0,15 ha tại xã Hợp Tiến chuyển đổi sang trồng trọt kết hợp chăn nuôi, 0,71 ha tại xã Phù Lưu Tế chuyển đổi sang trồng cây lâu năm. Tổ chức tập huấn cho các chủ trang trại năm 2017 theo hướng đẩy mạnh chuỗi liên kết sản xuất nâng cao giá trị và phát triển bền vững.

Chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới được tập trung chỉ đạo quyết liệt. Đến cuối năm 2017, xã Mỹ Thành và Hợp Tiến được công nhận đạt chuẩn NTM. Đến nay, toàn huyện đã có các xã Phùng Xá; Hương Sơn; Đại Hưng; Đốc Tín; Hợp Thanh; Phúc Lâm; Hồng Sơn; Phù Lưu Tế; Mỹ Thành; Hợp Tiến đạt chuẩn NTM; các xã Vạn Kim; Hùng Tiến; Thượng Lâm; Tuy lai; An Mỹ;  Bột Xuyên; Lê Thanh; Xuy Xá; An Tiến đạt từ 15 đến 18 tiêu chí và  2 xã  Đồng Tâm, An Phú đạt từ 12-14 tiêu chí.

Trên lĩnh vực văn hóa xã hội có nhiều mặt nổi trội; Công tác văn hóa, thông tin và thể thao, du lịch được quan tâm, có bước phát triển. Các chính sách về an sinh xã hội thực hiện có hiệu quả; công tác xóa đói, giảm nghèo luôn được chú trọng, trong năm đã giảm được 1.091 hộ nghèo, đạt 136% kế hoạch. Chất lượng dạy và học ngày càng được nâng cao, đã thay đổi đáng kể thứ hạng về giáo dục.

Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội cơ bản được giữ vững. Các lực lượng Công an, Quân sự đã chủ động phối hợp với các ngành nắm chắc tình hình, chủ động trước mọi tình huống, chủ động ngăn chặn mọi âm mưu hoạt động chống phá của các thế lực thù địch; thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội gắn liền với bảo đảm quốc phòng an ninh.

PV : Phải khẳng định rằng những thành tựu trong phát triển KT - XH, công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị của huyện trong năm qua là hết sức to lớn và khá toàn diện. Vậy theo Đồng chí nguyên nhân nào đã làm nên những kết quả đó?

Đồng chí Nguyễn Văn Hoạt - Chủ tịch UBND huyện: Để giành được những kết quả nổi bật trong năm 2017 trước hết là nhờ sự quan tâm của Thành ủy, HĐND, UBND, các ngành Thành phố, sự tập trung lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp, sự đoàn kết thống nhất của cả hệ thống chính trị, sự tập trung cao độ của trưởng các phòng, ban, ngành, đoàn thể và sự nỗ lực vượt bậc của toàn thể cán bộ, nhân dân.

Thứ hai, trên cơ sở những thời cơ, thuận lợi, cấp ủy, chính quyền huyện nhà xác định được tiềm năng lợi thế để ban hành các cơ chế chính sách phù hợp, huy động tối đa các nguồn lực để phát triển.

Thứ ba, người dân luôn ủng hộ, đồng lòng cùng chính quyền địa phương thực hiện thắng lợi kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội.

Thứ tư, luôn chú trọng đến công tác kiểm tra, giám sát, thường xuyên nắm bắt tình hình thực tế tại địa phương, thẳng thắn chỉ ra những tồn tại, vướng mắc để kịp thời tháo gỡ.

PV : Thưa Đồng chí, để đạt kết quả cao hơn, năm 2018 huyện nhà chúng ta đã đề ra những chỉ tiêu phấn đấu, định hướng phát triển như thế nào?

Đồng chí Nguyễn Văn Hoạt - Chủ tịch UBND huyện: Trong năm 2018, Huyện đã đề ra chỉ tiêu đó là: Tổng giá trị sản xuất đạt 8.317,2 tỷ đồng, tăng 9,95%; Tổng thu ngân sách trên địa bàn 276,341 tỷ đồng. Giảm 450 hộ nghèo. Giảm tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi bị suy dinh dưỡng 0,4%; giảm tỷ suất sinh thô và sinh con thứ 3 trở lên so với năm trước 0,2%; Tỷ lệ xã đạt chuẩn Quốc gia về y tế 100%. Tỷ lệ dân số nông thôn sử dụng nước đảm bảo vệ sinh 100%  và số hộ đạt gia đình văn hóa là 88%

 Phấn đấu thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới tại 02 xã: An Mỹ; Xuy Xá đạt 19/19 tiêu chí, các xã còn lại tăng thêm từ  2-3  tiêu chí. Và xây dựng thêm 4 trường học đạt chuẩn Quốc gia.

PV : Để thực hiện đồng bộ các chỉ tiêu trên, chắc chắn rằng huyện đã có những chủ trương, giải pháp và cách tổ chức thực hiện. Vậy Đồng chí có thể cho biết rõ hơn về vấn đề này?

Đồng chí Nguyễn Văn Hoạt - Chủ tịch UBND huyện: Về các chủ trương và giải pháp: Trên lĩnh vực kinh tế tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi; Ứng dụng tiến bộ KHKT mới, đẩy mạnh thâm canh, từng bước đưa cơ giới hoá vào sản xuất nông nghiệp, tiếp tục triển khai thực hiện sản xuất lúa hàng hoá năng suất, chất lượng cao, cây ăn quả, chỉ đạo triển khai xây dựng đề án chuyển đổi đất canh tác cho phù hợp với thực tế mang lại hiểu quả thu nhập cao hơn... tạo ra các sản phẩm mang tính hàng hoá; Xây dựng và nhân rộng các mô hình có công thức luân canh cho giá trị thu nhập cao trên đơn vị diện tích; Từng bước ứng dụng và thực hiện Chương trình VietGAP tạo sản phẩm sạnh đáp ứng yêu cầu thị trường.

Thực hiện tốt công tác phòng chống lụt bão. Tăng cường công tác quản lý, khai thác, bảo vệ các công trình thuỷ lợi, xử lý nghiêm các vi phạm, củng cố và nâng cao chất lượng hoạt động của các HTX Nông nghiệp. Triển khai luật HTX 2012. Tập trung nguồn lực, tập trung chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thực hiện các tiêu chí xây dựng NTM, phấn đấu đưa xã An Mỹ, Xuy Xá về đích NTM theo đúng lộ trình.

Thực hiện tốt công tác phòng chống dịch bệnh cho gia súc, gia cầm, khuyến khích đầu tư phát triển chăn nuôi thuỷ sản, trang trại, xây dựng các cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm xa khu dân cư, đảm bảo vệ sinh môi trường.

Quan tâm đào tạo nâng cao trình độ cán bộ HTX Nông nghiệp, đào tạo nghề cho lao động nông nghiệp, nông thôn theo Quyết định số 1956/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt đề án đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020 của Thành phố Hà Nội. Phối hợp với tổng Công ty Thương mại Hà Nội, các doanh nghiệp để quảng bá các sản phẩm nông nghiệp nhằm tìm đầu ra cho sản phẩm. Tăng cường công tác kiểm tra nông lâm, thủy sản theo tiêu chí vệ sinh, an toàn thực phẩm.

Cùng với đó thực hiện tốt công tác thu chi ngân sách trên cơ sở cân đối, hợp lý và đảm bảo chỉ tiêu, kế hoạch. Huy động tối đa từ Trung ương đến Thành phố, chú trọng đến nguồn nội lực sức dân, tranh thủ sự giúp đỡ bên ngoài nhất là các dự án, mô hình phát triển sản xuất nhằm tăng nguồn thu ngân sách.

Trên lĩnh vực văn hóa - xã hội: Thực hiện đầy đủ, kịp thời các chế độ chính sách; tiếp tục đẩy mạnh công tác đào tạo nghề và giải quyết việc làm, quan tâm công tác xóa đói giảm nghèo và đảm bảo an sinh xã hội. Quản lý và tổ chức tốt Lễ hội Chùa Hương năm 2018 đảm bảo an toàn, văn minh lịch sự đạt hiệu quả cao. Xây dựng kế hoạch và phát động các hoạt động lễ hội Chùa hương kỷ niệm 60 năm Bác Hồ về thăm Chùa Hương 1958 - 2018. Thực hiện tốt công tác xã hội hoá trong giáo dục và nâng cao chất lượng giáo dục, đầu tư xây dựng cơ sở vật chất trường học. Xây dựng các cơ chế, chính sách, giải pháp đồng bộ để phát triển và nâng cao chất lượng các hoạt động văn hoá - xã hội, phong trào thể thao, nâng cao chất lượng dịch vụ khám và chữa bệnh cho nhân dân. Chủ động trong công tác giám sát, kiểm soát, phòng chống dịch bệnh. Thực hiện nghiêm túc các chính sách, quy định về đảm bảo chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm. Tiếp tục triển khai ứng dụng CNTT vào quản lý, điều hành trong các cơ quan quản lý nhà nước; đẩy mạnh nghiên cứu, ứng dụng và phát triển công nghệ trên tất cả các lĩnh vực, chú trọng phát triển công nghệ sinh học, công nghệ vật liệu mới.

Tăng cường Quốc phòng - An ninh, phòng chống tham nhũng: Nâng cao sức mạnh tổng hợp và khả năng sẵn sàng chiến đấu của lực lượng vũ trang nhân dân. Quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền và an ninh biên giới. Kiềm chế và làm giảm tai nạn giao thông, các biện pháp phòng chống cháy nổ, cứu hộ, cứu nạn, cháy rừng. Quan tâm công tác tiếp dân, giải quyết kịp thời các đơn thư khiếu nại tố cáo của công dân, cũng như quản lý tốt các lĩnh vực khác.

PV: Xin trân trọng cảm ơn đồng chí đã có cuộc trao đổi với phóng viên Đài Truyền thanh huyện Mỹ Đức.

Thúy Huyền