CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

Tập huấn nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính, thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông năm 2023
Ngày đăng 16/08/2023 | 09:00  | View count: 338

Sáng 15/8, UBND huyện Mỹ Đức tổ chức hội nghị tập huấn nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính và giải quyết thủ tục hành chính, thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông năm 2023 cho cán bộ là công chức làm đầu mối kiểm soát thủ tục hành chính, công chức một cửa của huyện và 22 xã, thị trấn trên địa bàn.

Phát biểu khai mạc tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Hắc Hải – Phó Chánh Văn phòng HĐND&UBND huyện cho biết; Trong thời gian qua công tác cải cách hành chính trọng tâm là công tác cải cách TTHC gắn với chuyển đổi số luôn là một trong những nhiệm vụ quan trọng được UBND Huyện thường xuyên quan tâm chỉ đạo. Thực hiện nguyên tắc tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả TTHC với phương châm: “Lấy sự hài lòng của tổ chức, cá nhân là thước đo chất lượng và hiệu quả phục vụ của công chức và cơ quan có thẩm quyền” các cơ quan, UBND xã, thị trấn đã tích cực, chủ động hướng dẫn công dân nộp hồ sơ trực tuyến, tiếp nhận, giải quyết và trả hồ sơ trên trên hệ thống Thông tin giải quyết TTHC, DVC của Thành phố. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được vẫn còn tình trạng trễ hẹn trong giải quyết TTHC; số TTHC thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và dịch vụ bưu chính công ích còn thấp… làm ảnh hưởng đến chỉ số cải cách hành chính của Huyện và các tiêu chí phấn đấu hoàn thành xây dựng Huyện nông thôn mới.

Vì vậy,  hội nghị tập huấn là nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ lãnh đạo quản lý đối với nhiệm vụ kiểm soát TTHC và cải cách TTHC, thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông. Đặc biệt là nhằm góp phần nâng cao hơn nữa kỹ năng, nghiệp vụ cho đội ngũ công chức làm nhiệm vụ đầu mối kiểm soát TTHC trên địa bàn Huyện. 

Tại hội nghị tập huấn, các đại biểu đã được nghe đồng chí Nguyễn Thanh Nga - Phó Trưởng phòng Kiểm soát TTHC - Văn phòng UBND Thành phố  truyền đạt một số nội dung quan trọng về nghiệp vụ kiểm soát TTHC, nghiệp vụ công tác một cửa, một cửa liên thông như: Tổng quan về cải cách TTHC - kiểm soát TTHC; Những điểm mới trong quy định pháp luật về kiểm soát TTHC; Công bố công khai TTHC, rà soát, đánh giá TTHC và tiếp nhận phản ánh kiến nghị về TTHC. Đổi mới trong thực hiện TTHC theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông; những điểm mới của Thông tư số 01/2023/TT-VPCP, trình tự số hóa hồ sơ giấy tờ tại Bộ phận một cửa… Đồng thời, Trao đổi, giải đáp những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Với nội dung được trang bị trong buổi tập huấn, sẽ giúp cho các đồng chí lãnh đạo, cán bộ các cơ quan, đơn vị làm tốt công tác kiểm soát TTHC. Chủ động công khai Thủ tục hành chính; rà soát, đánh giá, đơn giản hóa, cắt giảm thời gian thực hiện TTHC theo Kế hoạch, chỉ đạo của UBND Huyện và UBND Thành phố và công tác tiếp nhận phản ánh kiến nghị tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho tổ chức, cá nhân khi tham gia thực hiện các thủ tục hành chính tại bộ phận một cửa cấp huyện và các xã, thị trấn. 

Văn Mạnh – Trung tâm VHTT&TT